Shadow

Prace pełną parą

Rozpoczęła się na dobre przebudowa budynku i terenu wokół Centrum Kultury „Scena To Dziwna”. Przypomnijmy, realizacja tej inwestycji jest możliwa dzięki dofinansowaniu pozyskanemu z Funduszy Europejskich, pochodzących z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Część środków na tę inwestycję dokłada również starostwo.
Budowa jest obecnie na etapie przygotowania frontu robót dla branżystów, czyli kończymy wszystkie roboty rozbiórkowe. Będziemy rozbierać jeszcze ściany nośne. Następną ekipą, która będzie wykonywała prace, jest już ta, od instalacji wentylacji mechanicznej i instalacji elektrycznej – powiedział Piotr Machiński, kierownik budowy generalnego wykonawcy. Przedmiotem całego projektu „Zwiększenie atrakcyjności instytucji kultury powiatu gnieźnieńskiego Centrum Kultury „Scena To Dziwna” przy ulicy Roosevelta 42 w Gnieźnie” jest przebudowa, rozbudowa i remont budynku placówki wraz z zagospodarowaniem terenu, małą architekturą i infrastrukturą techniczną. Realizacja projektu przyczyni się przede wszystkim do zwiększenia liczby pomieszczeń przeznaczonych na działalność kulturalną. Między innymi pomieszczenia na piętrze zostaną wyremontowane oraz dostosowane do potrzeb poszczególnych sekcji i zespołów. Dzięki temu sale będą mogły być przystosowane do konkretnych zajęć. To przyczyni się do wprowadzenia nowej oferty programowej, a co za tym idzie do wzrostu liczby osób korzystających z obiektu. Wyremontowany budynek przystosowany zostanie do potrzeb osób z wszystkimi rodzajami niepełnosprawności oraz dla osób w każdym wieku – od niemowląt po seniorów. Ta nowoczesna infrastruktura CK „eSTeDe” pozwoli na stworzenie oferty kulturalnej „bez barier”. – Firma remontowa weszła miesiąc temu i jesteśmy pozytywnie zaskoczeni, gdyż prace posuwają się bardzo szybko, mamy bardzo duże wsparcie Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego. Jesteśmy pełni nadziei, że prace zakończą się zgodnie z harmonogramem i wyremontowany obiekt razem z jego otoczeniem będzie przygotowany na październik. Do tej pory wyburzono wszystkie możliwe ściany, które z wnętrza „eSTeDe” musiał zniknąć, opróżniono piwnice, wymieniono część dachu. To ogrom prac – wylicza Grzegorz Reszko, dyrektor centrum kultury. Marcin Makohoński, dyrektor Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Starostwa Powiatowego w Gnieźnie dodał: – Po remoncie będzie to najnowocześniejsze centrum kultury w rejonie i to z nową ofertą. Pamiętać należy, że ta powiatowa placówka kulturalna, mimo iż siedziba przy ulicy Roosevelta jest remontowana, działa cały czas. Tymczasowa siedziba CK „eSTeDe” mieści się obecnie przy ulicy Sienkiewicza, w dawnym budynku policji. Przygotowujemy duże wydarzenie – uroczystości 3 Maja w nowej formule. To połączenie tradycji, z czymś zupełnie nowym i będzie to wydarzenie dla całych rodzin. Zagospodarowany zostanie przez nas cały plac wokół katedry. JAROSŁAW WALERCZAK