Shadow

Pracownicy Paroc chcą strajkować

Przez dwa dni, 7 i 8 czerwca pracownicy firmy Paroc w Trzemesznie mogli wziąć udział w referendum strajkowym, w którym pytano pracowników, czy są za przeprowadzeniem dwugodzinnego strajku ostrzegawczego. Referendum zorganizowały dwa związki zawodowe: NSZZ Solidarność 80 i OPPZ Konfederacja Pracy.
Jak poinformował nas Jan Jakubowski,przewodniczący NSZZ Solidarność 80, obecnie związki zawodowe prowadzą z zarządem firmy mediacje. Postulaty, o które zabiegają związkowcy to: wprowadzenie stałej umowy o pracę dla pracownika już po półrocznym okresie próbnym, coroczna waloryzacja płacy minimalnej oraz znaczny wzrost dodatku stażowego. Pytanie referendalne brzmiało: „Czy popierasz zorganizowanie strajku ostrzegawczego w Paroc Polska w Trzemesznie wobec przebiegu sporu zbiorowego w zakładzie pracy?” Twierdząco na to pytanie odpowiedziało 452 pracowników. Ogółem oddano 457 głosów ważnych i trzy nieważne. Oznacza to, że aż 98,9% głosujących poparło organizację strajku ostrzegawczego. Jan Jakubowski podkreśla, że prawo pracy nie wymaga przeprowadzenia referendum w celu przeprowadzenia strajku ostrzegawczego, mimo to związkowcy uznali, że takie głosowanie powinno się odbyć. – Przede wszystkim chodzi nam o uszanowanie starszych pracowników, ich wiedzy i doświadczenia – podkreśla Jan Jakubowski. Obecnie „stażowe” jest bardzo niskie i zdaniem pracowników, praktycznie niezauważalne. Wynik referendum jest jednoznaczny, tym samym związki zawodowe szykują się do przeprowadzenia strajku ostrzegawczego. O ocenę sytuacji zwróciliśmy się z pytaniem do zarządu Proc, niestety, nie otrzymaliśmy jeszcze żadnej odpowiedzi. (kar)