Shadow

Pracownicy skarżyli się na niestosowne i wulgarne odzywki

W czwartek, 31 stycznia w remizie OSP w Trzemesznie odbyło się spotkanie członków związków zawodowych Solidarność 80 i OPZZ Konfederacji Pracy działających w Paroc Polska. Spotkanie prowadzili liderzy organizacji związkowych. Uczestniczył w nich także specjalista prawa pracy Grzegorz Ilnicki, który reprezentuje związki w negocjacjach z pracodawcą.
Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem załogi, co było widać po wysokiej frekwencji pracowników. Wyrazili oni duże niezadowolenie z powodu braku konkretnej propozycji dotyczącej podwyżek. Związkowcy wystąpili wcześniej do pracodawcy z oczekiwaniami wzrostu płac o 800 zł netto dla każdego pracownika. Z sali padało wiele głosów, żeby nie rezygnować z tej wysokości podwyżek. Pod adresem pracodawcy padło także wiele zarzutów dotyczących ochrony środowiska oraz warunków pracy. W szczególności załogę zainteresowała emisja fenolu oraz dymów, jakie produkuje zakład produkcyjny. Załoga nie podeszła z entuzjazmem do przedstawionego pakietu medycznego, który ma być oferowany jako warunek rezygnacji z 100% wynagrodzenia chorobowego. Zdaniem dyskutujących, w firmie z tak ciężkimi warunkami pracy, taki pakiet medyczny powinien zostać wdrożony dla pracowników bezwarunkowo. Podnoszono m.in. kwestie zapylenia w miejscu pracy. Zdaniem obecnych w ich miejscu pracy występuje wiele szkodliwych czynników oddziałujących na ich zdrowie i dlatego oferowanie pakietu medycznego w zamian za rezygnację z uprawnień chorobowych, budzi wielki opór. Wszyscy pracownicy poparli organizację wielkiej pikiety pracowniczej przed zakładem pracy w celu pokazania pracodawcy niezadowolenia z warunków pracy i płacy. Pikieta ta ma być zorganizowana, jeżeli pracodawca nie spełni żądań płacowych wystosowanych przez organizacje związkowe. Ogłoszono konkurs na hasło pikiety. Dla pracownika, który wykaże się największą kreatywnością będzie przewidziana nagroda. Wiele poruszanych kwestii dotyczyło podejścia kadry kierowniczej do pracownika. Pracownicy skarżyli się na niestosowne i wulgarne odzywki oraz niesprawiedliwe i niejasne rozdzielanie podwyżek, które w tak wielkiej korporacji jak OwensCorning nie powinny ich zdaniem mieć miejsca. Kolejne rozmowy przedstawicieli związków zawodowych z Paroc Polska zaplanowano 8 lutego.
RENATA PAŁUCKA