Shadow

Prawie 19 milionów złotych pozyskanych za zakup 10 autobusów elektrycznych

Miasto Gniezno pozyskało dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 18 749 571 zł na inwestycję w zakresie zakupu 10 autobusów elektrycznych, budowę punktu ładowania, zakup ładowarek mobilnych typu plug-in oraz budowę stacji transformatorowej. Łączna wartość inwestycji wyniesie 30 000 000 zł.
Dziewiątego grudnia odbyło się uroczyste podpisanie umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w tej sprawie, w ramach realizacji programu priorytetowego „Zielony Transport Publiczny”. Na 2023 rok zaplanowane zostały prace związane z budową punktu ładowania, zakupem ładowarek oraz zakupem i budową stacji transformatorowej. Zakup autobusów elektrycznych ma być zrealizowany w roku 2024, choć termin ten zależny będzie od analizy możliwości firm produkcyjnych, postępów prac przygotowawczych i robót budowlanych oraz możliwości budżetu miasta. Planowany jest zakup 10 autobusów elektrycznych akumulatorowych o długości 12 m i pojemności co najmniej 70 miejsc. Zakupione autobusy spełniać będą najwyższe normy bezpieczeństwa i dostosowane będą do potrzeb osób niepełnosprawnych. Autobusy będą całkowicie niskopodłogowe, trzydrzwiowe – wszystkie 3 drzwi bezstopniowe, bez progów poprzecznych wzdłuż całego ciągu komunikacyjnego wewnątrz autobusu. Do ich obsługi przeszkolonych zostanie 20 kierowców i 10 mechaników.
Celem projektu jest ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza związanych z transportem i łagodzenie negatywnego oddziaływania na środowisko i mieszkańców poprzez zakup elektrycznych autobusów i budowę infrastruktury do ładowania autobusów. Celami szczegółowymi projektu są: uniknięcie niskiej emisji dwutlenku węgla, ograniczenie pyłów o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów (PM10), ograniczenie emisji tlenków azotu, zwiększenie udziału OZE w transporcie miejskim, poprawa jakości usług świadczonych usług transportu publicznego, obniżenie kosztów związanych z eksploatacją taboru. Projekt pozwoli na przystosowanie do zmian klimatu, wzmacnianie ochrony przyrody, troska o zachowanie bioróżnorodności oraz – co w dzisiejszych czasach szczególnie istotne – oszczędności w wymiarze ekonomicznym. To wielkie wyzwanie, dlatego, żeby im sprostać, Miasto Gniezno pozyskuje środki zewnętrzne na ich realizację. (inf. prasowa)