Shadow

Prawie 58 mln zł rządowego wsparcia dla wielkopolskich samorządów z Funduszu Pomocy dla Ukrainy

Gdy 24 lutego rozpoczęła się agresja Rosji na Ukrainę polski rząd zareagował natychmiastowo. Przez parę godzin zorganizowana została pomoc dla osób uciekających przed wojną z Ukrainy. Przy granicy powstały punkty recepcyjne, ale stopniowo te działania rozszerzyły się na cały kraj.
Na terenie województwa wielkopolskiego funkcjonuje 258 punktów zakwaterowania dla obywateli Ukrainy, które zostały zorganizowane prze wojewodę wielkopolskiego oraz we współpracy z samorządami. Schronienie znalazło w nich około 10 tys. uchodźców wojennych z Ukrainy.  Według danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, do dziś prawie 3 mln osób przyjechała do Polski z Ukrainy od wybuchu wojny. Z tego szacowana liczba obywateli Ukrainy, która znalazła schronienie w Wielkopolsce wynosi ok. 200 tys. osób, z czego około 45% osób z tej liczby przebywa w Poznaniu i w powiecie poznańskim. – W pozostałych częściach województwa rozkłada się to różnie, zależne jest to od kwestii gospodarczych, rozwoju przemysłu i tego, gdzie wcześniej przebywali obywatele Ukrainy. Spora liczba uchodźców znajduje się w powiecie szamotulskim, kaliskim oraz konińskim – poinformował wojewoda wielkopolski Michał Zieliński.
Łącznie 57 533 185 zł trafiło do wielkopolskich samorządów na realizację zadań związanych z kryzysem uchodźczym spowodowanym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy. Środki Funduszu Pomocy przekazane dotychczas jednostkom samorządu terytorialnego zostały przeznaczone m.in. na refundację wydatków poniesionych przez jednostki samorządu terytorialnego ze środków rezerwy na zarządzanie kryzysowe (644 tys. zł), realizację zobowiązań wynikających z 16 porozumień zawartych przez wojewodę wielkopolskiego z jednostkami samorządu terytorialnego (526 tys. zł), czy też realizację poleceń wydanych przez wojewodę wielkopolskiego powiatom (1,89 mln zł). W ramach wypłaty świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przeznaczono już ponad 15,4 mln zł na podstawie ponad 4 tys. złożonych wniosków. Największa część środków w ramach Funduszu Pomocy została przeznaczona na wypłatę świadczeń w obszarze pomocy społecznej – ponad 39 mln zł. Ponadto obywatele Ukrainy złożyli ponad 54 tys. wniosków o jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł. Do dziś w Wielkopolsce wydano 92 tys. numerów PESEL. W całej Polsce ta liczba oscyluje w granicach miliona. W wielkopolskich przedszkolach i szkołach uczy się około 18 tys. ukraińskich dzieci.(inf. prasowa)