Shadow

Prawie gotowy nowy budynek szkolno-przedszkolny w Jankowie Dolnym

Trwają prace wykończeniowe w nowym budynku szkolno -przedszkolnym w Jankowie Dolnym. 1 września tego roku 200 dzieci rozpocznie edukację w przedszkolu i szkole.
Jak informują władze Gminy Gniezno w ramach inwestycji powstanie budynek jednokondygnacyjny z ośmioma salami zajęć i zapleczem kuchennym. W skrzydle frontowym przewidziano przedszkole ze stołówką i kuchnią zbiorowego żywienia oraz czterema salami dla 100 dzieci. W drugim skrzydle, z tyłu działki powstanie natomiast szkoła z salami zajęć dla około 96 dzieci. Obiekt będzie posiadał dwa odrębne wejścia do obu placówek. Przewidziano element łączący, którym będzie hol główny z jadalnią oraz salą zabaw ruchowych. Nie zabraknie oczywiście łazienek oraz dwóch odrębnych szatni dla szkoły i przedszkola. Ponadto powstaną osobne pomieszczenia dla nauczycieli, magazyny, pomieszczenia biurowe, porządkowe czy socjalne. Ponadto budynek będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Kwota zabezpieczona na ten cel w budżecie Gminy Gniezno wynosi 4 mln 600 tys. zł. (bk)