Shadow

Prezentacja książki „Nauczanie Prymasa”


W sobotę, 18 marca w Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie odbyła się prezentacja książki ks. abp Józefa Kowalczyka pt. „Nauczanie Prymasa. Wywiady i wypowiedzi medialne. Listy pasterskie i okolicznościowe 2010-2014.”
W prezentacji książki udział wzięli m.in. abp Sławoj Leszek Głódź z Gdańska, bp Jan Tyrawa z Bydgoszczy, bp Andrzej Dziuba z Łowicza, bp Edward Janiak oraz bp senior Stanisław Napierała z Kalisza. Obecna była także była premier Hanna Suchocka, przedstawiciele lokalnych władz samorządowych oraz przyjaciele i współpracownicy autora m.in. abp senior Henryk Muszyński i bp senior Bogdan Wojtuś. Przybyłych gości powitał abp Wojciech Polak, prymas Polski, który m.in. powiedział, że Chrystus posłał księdza arcybiskupa nie tylko do ludu Bożego kościoła gnieźnieńskiego, ale poprzez posługę Prymasa Polski uczynił odpowiedzialnym za kształt życia duchowego w naszej Ojczyźnie, a także poza jej granicami. Książka „Nauczanie Prymasa” jest kolejnym świadectwem tego właśnie pasterskiego zaangażowania i prymasowskiej posługi. Następnie o książce opowiedział jej redaktor o. Zdzisław Gogola OFMConv, który m.in. stwierdził, że traktuje tę książkę przede wszystkim jako źródło, które za kilkadziesiąt i więcej lat stanie się cenną skarbnicą wiedzy i materiałem do badań. Na zakończenie spotkania abp Józef Kowalczyk podziękował za zaangażowanie, pomoc w publikacji i prezentacji książki oraz wyraził nadzieję, że sięgną po nią nie tylko miłośnicy historii, ale także wiele Polek i Polaków, dla których prawda i życie w prawdzie są cenne, a norma prawna i jej przestrzeganie są drogą prowadzącą do większego poszanowania godności każdego człowieka i autentycznego realizowania zasady sprawiedliwości społecznej. Książka została wydana przez Wydawnictwo i Drukarnie Towarzystwo Słowaków w Polsce. Obok materiałów prasowych, listów i not okolicznościowych zawiera także fotografie z okresu pełnienia przez abp Józefa Kowalczyka posługi metropolity gnieźnieńskiego, prymasa Polski. Podczas prezentacji książki Tomasz Budasz, prezydent Gniezna wręczył abp Józefowi Kowalczykowi Medal Koronacyjny. (bk)