Shadow

Prezes Anna Brodnicka pozostaje na kolejną kadencję

W piątek, 10 maja w Bibliotece I Liceum Ogólnokształcącego w Gnieźnie odbyła się konferencja sprawozdawczo-wyborcza zarządu gnieźnieńskiego oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego. Prezesem oddziału na kolejną kadencję 2019-2024 została ponownie Anna Brodnicka.
Na początku konferencji prezes A. Brodnicka przedstawiła sprawozdanie za okres od 1 maja 2014 do 10 maja 2019 roku. Poinformowała m.in., że w mijającej kadencji odbyły się 54 posiedzenia zarządu i że do 8 stycznia 2019 roku w gnieźnieńskim oddziale ZNP funkcjonowało 27 ognisk, a obecnie jest ich 23. Dodała także, że w minionej kadencji sporo związkowców ubyło i na 30 września 2018 roku było 296 członków czynnych i 154 emerytów. Jednak optymistyczne jest to, że w ciągu ostatnich dni do związku przyjęto 25 osób, czynnych pracowników i 6 emerytów. Razem do oddziału obecnie należy 481 osób. Jak stwierdziła prezes A. Brodnicka, w minionej kadencji związek jak zawsze dbał o dobro pracowników, mając na celu poprawę ich bytu oraz warunków pracy, dlatego prezes jak i członkowie zarządu zajmowali stanowisko w sprawach budzących niepokój i wątpliwości, domagając się stosownych wyjaśnień.
W szczególności dotyczyło to: likwidacji Przedszkola nr 12, likwidacji ZSP nr 4, likwidacji Gimnazjum nr 2 i Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego. – Współpracę z organami prowadzącymi placówki oświatowe miasta i powiatu zarząd ocenia jako prawidłową. Przedstawiciele zarządu uczestniczą w ważnych wydarzeniach związanych z oświatą, uczestniczą w jubileuszach, uroczystych obchodach Dnia Edukacji Narodowej, w uroczystych obchodach świąt państwowych, prezes zabiera głos podczas komisji oświaty, spotykamy się z przychylnością władz przy przyznawaniu odznaczeń i medali okolicznościowych, nagród Prezydenta Miasta Gniezna, Starosty Gnieźnieńskiego, Burmistrzów, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, jako związek mamy możliwość samodzielnego występowania o te nagrody – mówiła prezes A. Brodnicka. Jak stwierdziła, większość problemów pojawiających się w oświacie wynika z niewłaściwej polityki państwa i zrzucania odpowiedzialności za jej efektywność na samorządy. – Przykładem może być nieprzygotowana, chaotyczna, bezmyślna reforma oświaty. Związek ostro protestował przeciwko tej reformie, brał udział w akcjach „Razem dla gimnazjów”, „Nie dla chaosu w szkole”. Braliśmy udział w referendum „Nie dla reformy” w 2017 roku, w manifestacjach w Warszawie i pikietach przed Urzędami Wojewódzkimi, a 31 marca 2017 roku odbył się jednodniowy strajk.
Wszystkie te działania zakończyły się fiaskiem. Rząd nie słuchał związków zawodowych i pracowników oświaty. Doszło do takiego zaognienia sytuacji, że w styczniu 2019 roku weszliśmy w spór zbiorowy, który doprowadził do siedemnastodniowego strajku. Żądania dotyczyły podwyżki płac, bo tylko taki argument może być zapisany w sporze zbiorowym, ale w proteście chodziło o coś więcej. O lepszą oświatę w Polsce oraz szacunek i godność dla zawodu nauczyciela. Na razie nie wywalczyliśmy podwyżek, ale strajk spowodował, że oświata w Polsce została zauważona i że potrzebne są na tę dziedzinę wyższe nakłady w budżecie państwa – stwierdziła prezes A. Brodnicka. Przypomniała też, że historycznym momentem w życiu oddziału mijającej kadencji była zmiana lokalu, w którym mieściła się siedziba. Ostatecznie ze starą siedzibą, która od lat znajdowała się przy ul. Chrobrego 40 pożegnali się 2 czerwca 2017 roku i przenieśli do nowej siedziby przy ul. Jana Pawła II 5/2, która spełnia wszystkie oczekiwania związkowców.
Po sprawozdaniu prezes A. Brodnickiej odbyła się dyskusja, podczas której związkowcy głównie rozmawiali o kwietniowym strajku i jego wynikach. Po dyskusji odbyły się wybory. Prezesem na kolejną kadencję 2019-2024 została A. Brodnicka. A do zarządu weszli: Maria Orlikowska, Danuta Bolińska, Tadeusz Chojnacki, Halina Fischer, Karolina Gruberska, Dariusz Kozłowski, Danuta Kubiś, Walerian Ogórkiewicz, Grażyna Paulus – Chmiel, Halina Poradka, Bożena Przybysz, Renata Szwacińska – Rurek, Tomasz Tubacki, Zofia Wiśniewska, Agnieszka Zawadzka i Janusz Zawadzki. Do komisji rewizyjnej weszły: Krystyna Kwaśniewska, Małgorzata Świdzińska i Katarzyna Winiarska. Nowy zarząd ukonstytuuje się pod koniec maja. Na 23 ogniwa w 13 nastąpiła także zmiana przewodniczących.
Na koniec konferencji prezes A. Brodnicka podziękowała za ponowny wybór oraz za minioną kadencję prezesom ogniw związkowych, członkom zarządu oddziału, zarządowi okręgu, który reprezentowała wiceprzewodnicząca Małgorzata Kowzan, sekcji emerytów i rencistów, członkom koła plastyczno – literackiego, staroście, prezydentowi, burmistrzom, wójtom, dyrektorom placówek oświatowych, instytucjom wspierającym i wszystkim członkom związku za owocną współpracę. W czwartek, 23 maja w restauracji Europejska odbędzie się uroczystość zarazem pożegnalna dla wszystkich, którzy sprawowali funkcje przewodniczących ogniw i powitalna dla nowych członków zarządu. (bk)**