Shadow

Prezes MPK rezygnuje ze stanowiska

*W poniedziałek, 31 grudnia 2018 roku Piotr Stasiak, dotychczasowy prezes MPK w Gnieźnie złożył rezygnację. Od stycznia 2019 roku prezesem jest Wojciech Gulczyński, który od 2001 roku pracował tam jako zastępca prezesa. Tym samym zarząd spółki MPK będzie jednoosobowy.*
/W chwili obecnej spółka znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, spowodowanej przede wszystkim olbrzymim wzrostem cen paliwa oraz realizacją zobowiązań płacowych dla pracowników. Podwyżki dla pracowników były konieczne z kilku powodów; musieliśmy zahamować odpływ pracowników do innych firm transportowych, które zaoferowały dużo wyższe wynagrodzenia, a po drugie, na wyższe wynagrodzenie nasi pracownicy po prostu zasługują, bo mają ciężką i odpowiedzialną pracę – /mówi Wojciech Gulczyński, nowy prezes spółki MPK. Ponadto kolejnym czynnikiem mającym wpływ na bieżącą sytuację finansową spółki jest ogromny wzrost cen kosztów budowy związanej z realizacją projektu unijnego. W stosunku do planowanych w 2014 roku kosztorysów, ceny, które firmy zaoferowały w przetargach, wzrosły o ponad 30 procent. Wobec trudnej sytuacji finansowej MPK prezydent Tomasz Budasz zapowiedział wprowadzenie w najbliższych tygodniach pakietu pomocowego. Zadeklarował także, że nie zmienią się ceny biletów. W Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym zatrudnionych jest 127 pracowników, w tym 78 kierowców. (obk)