Shadow

Prezydent i radni złożyli ślubowanie

W poniedziałek, 19 listopada w Ratuszu na pierwszej sesji Rady Miasta Gniezna prezydent Tomasz Budasz i 23 radnych złożyło ślubowanie. – Wierzę, że wniesiemy się ponad podziały polityczne i będziemy wspólnie dążyć do poprawienia jakości życia oraz warunków naszych mieszkańców. Wierzę, że razem zrobimy jeszcze więcej dla naszego miasta – powiedział po złożeniu ślubowania prezydent Tomasz Budasz. Przewodniczącym Rady Miasta Gniezna został ponownie wybrany Michał Glejzer.
Do momentu wyboru przewodniczącego Rady Miasta Gniezna obrady pierwszej sesji prowadził najstarszy radny – Aleksander Ditbrener z Prawa i Sprawiedliwości. Najpierw ślubowanie złożyli radni. Prowadzący obrady odczytał tekst ślubowania, a następnie każdy z radych złożył indywidualne ślubowanie. Po zaprzysiężeniu radnych ślubowanie złożył prezydent Tomasz Budasz, który podziękował mieszkańcom za wybór na kolejną kadencję. – Czuje się wyróżniony, zaszczycony, ale także ogromne zobowiązanie i honor pełnić po raz kolejny tę zaszczytną funkcję na rzecz naszych mieszkańców. Z tego miejsca chcę zadeklarować współpracę ze wszystkimi radnymi dla dobra naszych mieszkańców. Wierzę, że wniesiemy się ponad podziały polityczne i będziemy wspólnie dążyć do poprawienia jakości życia oraz warunków naszych mieszkańców. Wierzę, że razem zrobimy jeszcze więcej dla naszego miasta – zapewnił prezydent T. Budasz. Po ślubowaniu w głosowaniach tajnych nastąpił wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczących. Na urząd przewodniczącego została zaproponowana tylko jedna kandydatura przez radnego Dariusza Banickiego radnego Michała Glejzera. Większością głosów, przy 22 za i 1 przeciwnym Michał Glejzer został wybrany przewodniczącym rady. Następnie radny Dariusz Banicki zaproponował, żeby nadal w radzie było trzech wiceprzewodniczących, co radni przegłosowali pozytywnie i zaproponował na te stanowiska radną Bogusławę Młodzikowską, radnego Zdzisława Kujawę i radnego Marka Bartkowicza. Za kandydaturą radnej Bogusławy Młodzikowskiej głosowało 22 radnych, 1 był przeciwny, za kandydaturą radnego Marka Bartkowicza za było 23 radnych, a za kandydaturą radnego Zdzisława Kujawy za było 21 radnych, a 2 było przeciw. Ponadto radni powołali siedem komisji i ich przewodniczących. Przewodniczącym komisji rewizyjnej został Marcin Jagodziński, a jej członkami Anna Krzymińska, Jerzy Chorn, Paweł Kamiński, Artur Kuczma i Jan Szarzyński. Przewodniczącym komisji skarg i wniosków został Jan Budzyński, a jej członkami Tomasz Dzionek, Tadeusz Purol i Andrzej Wdzięczny. Przewodniczącym komisji gospodarki i ochrony środowiska został Arkadiusz Masłowski, a jej członkami Janusz Brzuszkiewicz, Jerzy Chorn, Tomasz Dzionek, Paweł Kamiński, Zdzisław Kujawa, Tadeusz Purol i Jan Szarzyński. Przewodniczącym komisji oświaty został Dariusz Banicki, a jej członkami Bogusława Młodzikowska, Sylwia Jabłońska, Marek Bartkowicz i Andrzej Wdzięczny. Przewodniczącą komisji polityki społecznej i bezpieczeństwa publicznego została Anna Krzymińska, a jej członkami Sylwia Jabłońska, Angelika Ślachcińska, Dariusz Banicki, Marek Bartkowicz, Janusz Brzuszkiewicz, Aleksander Ditbrener i Stanisław Dolaciński. Przewodniczącym komisji promocji, kultury i turystyki został Artur Kuczma, a jej członkami Olga Gandurska, Aleksander Ditbrener, Paweł Kamiński i Rafael Wojciechowski. Przewodniczącym komisji kultury fizycznej i sportu został Stanisław Dolaciński, a jej członkami Angelika Ślachcińska, Olga Gandurska, Aleksander Ditbrener, Tomasz Dzionek, Zdzisław Kujawa, Arkadiusz Masłowski i Rafael Wojciechowski. W kadencji 2018-2023 w radzie miasta utworzyły się dwa kluby radnych. Pierwszy z nich, do którego weszło 17 radnych, a który jest koalicjantem prezydenta T. Budasza przyjął nazwę „Koalicja dla Pierwszej Stolicy” na czele, którego stanął przewodniczący Dariusz Banicki, a drugi Prawa i Sprawiedliwości, w którego skład wchodzi 5 radnych, na czele z przewodniczącym Markiem Bartkowiczem oraz jeden radny niezrzeszony Janusz Brzuszkiewicz, który w wyborach startował z Gnieźnieńskiego Porozumienia Samorządowego. BEATA KRZYŚKA