Shadow

Prezydent nie przekaże Poczcie Polskiej spisu wyborców Miasta Gniezna

We wtorek, 28 kwietnia na briefingu przed Urzędem Miejskim w Gnieźnie prezydent Tomasz Budasz przekazał opinii publicznej oświadczenie, że podjął decyzję o nieprzekazaniu Poczcie Polskiej spisu wyborców Miasta Gniezna. A zmianę swojej decyzji uzależnia jedynie od zmiany obowiązującego prawa, czego dokonać mogą wyłącznie Sejm i Senat Rzeczypospolitej Polskiej.
Prezydent Gniezna poinformował, że w związku z pismem Poczty Polskiej S.A. o przekazanie spisu wyborców z 24 kwietnia 2020 roku i po dokonanych analizach prawnych stoi na stanowisku, iż na ten moment nie obowiązują żadne przepisy, na mocy których wybory na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej miałyby się odbyć w trybie korespondencyjnym, realizowanym w dodatku przez operatora pocztowego. Dlatego podjął decyzję o nieprzekazaniu Poczcie Polskiej spisu wyborców Miasta Gniezna. Zmianę swojej decyzji uzależnia jedynie od zmiany obowiązującego prawa, czego dokonać mogą wyłącznie Sejm i Senat Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto prezydent Tomasz Budasz podpisał się pod „Apelem polskiego samorządu w sprawie wyborów”, w którym czytamy, że „Wraz z innymi wójtami, burmistrzami i prezydentami miast zwracam się z apelem do Prezydenta i rządu Rzeczpospolitej Polskiej oraz do wszystkich partii i sił politycznych w kraju, o pilne wypracowanie zgodnego z Konstytucją i ustawami rozwiązania sporu dotyczącego wyborów prezydenta RP. Polska zmaga się z epidemią, jej skutkami zdrowotnymi, ekonomicznymi i społecznymi. Polskie samorządy od tygodni aktywnie wspierają działania administracji rządowej, mające na celu ograniczenie zagrożeń, które rodzi obecna sytuacja. Kwestia organizacji majowych wyborów stała się zakładnikiem sporów partyjnych. Każdy z nas ma określone poglądy i sympatie polityczne, jesteśmy zróżnicowanym środowiskiem. Wszystkich nas łączy jednak w tej chwili przekonanie, że spór wokół wyborów przekroczył ramy, zwykłej w demokracji, rywalizacji stronnictw.
Wszystkich nas obowiązuje nadrzędny nakaz działania na podstawie przepisów prawa. Zgodnie z prawem samorząd ma zadania związane z organizacją wyborów. W ostatnich dniach i godzinach podejmowane są jednak decyzje i wydawane są nam polecenia, które nie znajdują oparcia w przepisach prawa. Jesteśmy stawiani w sytuacji, w której musimy wybierać, czy wykonać polecenie, czy zachować się zgodnie z obowiązującym prawem. To absolutnie niedopuszczalna sytuacja.To działanie, które uderza w podstawy demokratycznego państwa prawa, rujnuje zaufanie obywateli do własnego państwa i jego władz. Na każdym poziomie: od prezydenta i premiera, przez parlament, po samorząd terytorialny. To musi się skończyć!Oczekujemy od rządzących oraz wszystkich sił politycznych w Polsce rozwiązania tej sytuacji. Pilnego rozwiązania, które wprost wynika z obowiązującego prawa. Wzywamy w imieniu własnym i mieszkańców naszych gmin i miast do prowadzenia działań zgodnych z prawem oraz interesem obywateli. Z uwzględnieniem ich fundamentalnych praw i bezpieczeństwa. Czasu na opamiętanie jest coraz mniej, ale ciągle mamy szansę powstrzymać ten zamęt. Cofnąć się o krok i znaleźć rozwiązanie zgodne nie tylko z interesem swojej grupy politycznej, ale wszystkich obywateli. To nie jest czas na wojnę polityczną. Apelujemy o rozwagę i działanie zgodne z prawem, w poczuciu wspólnej odpowiedzialności za państwo. Prosimy o to wszystkich uczestników tego sporu. Rozwiążmy ten problem, abyśmy mogli skupić się w tej chwili na tym, co najważniejsze – opanowaniu epidemii i przeciwdziałaniu kryzysowi gospodarczemu, który coraz wyraźniej już wszyscy widzimy.” (bk)