Shadow

Problem dzikich wysypisk

*Mimo licznych interwencji Straży Miejskiej oraz wykorzystania fotopułapek, niektórzy mieszkańcy Gniezna nadal pozbywają się odpadów w sposób nielegalny, podrzucając je na tereny publiczne lub prywatne.*
Od stycznia do lipca tego roku Straż Miejska w Gnieźnie przeprowadziła prawie 250 interwencji związanych z ujawnionymi podczas patrolu oraz na zgłoszenia mieszkańców wykroczeniami dotyczącymi podrzucania śmieci na terenach publicznych, terenach prywatnych oraz zaśmiecania przestrzeni publicznej. Zdołano ustalić 31 sprawców, na których nałożono mandaty karne w łącznej kwocie ponad 3,5 tys. zł. *Nie stosowano pouczeń. *Wobec 6 sprawców skierowano wnioski o ukaranie do sądu. Warto tu zaznaczyć, że maksymalna wysokość mandatu, jaki może nałożyć na sprawcę Straż Miejska to 500 zł. W przypadku skierowania sprawy do sądu, maksymalna możliwa grzywna to 5 tys. zł.  Wśród nielegalnie śmiecących, znajdują się nie tylko osoby fizyczne, ale także niektóre lokalne firmy <www.gniezno.eu/wiadomosci/1/wiadomosc/159245/odpady_z_firm__gdzie_powinny_trafiac>. Tym ostatnim, *Urząd Miejski zwraca uwagę, że Miasto Gniezno odpowiada wyłącznie za odpady komunalne odbierane od mieszkańców – nie odpowiada natomiast za odpady powstające w przedsiębiorstwach. *Przedsiębiorców obowiązują natomiast osobne zasady gospodarowania odpadami. Dla tych, którzy nie znają jeszcze tych przepisów, Urząd Miejski przygotował specjalną ulotkę informacyjną. W całym 2018 roku Straż Miejska przeprowadziła łącznie 559 interwencji związanych z nielegalnym wyrzucaniem odpadów. Ustalono 104 sprawców, z których 82 ukarano mandatami na kwotę 11 tys. 650 zł. Wnioski o ukaranie 10 sprawców skierowano do sądu. (obk)