Shadow

Prognoza finansowa i budżet – ambitnie i konsekwentnie

Od środowego późnego popołudnia, 19 grudnia kłecka gmina ma uchwalony budżet na 2019 rok. Radni jednomyślnie (15 głosów za) wypowiedzieli się najpierw w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłecko na lata 2019-2032 oraz opowiedzieli się za przyjęciem proponowanego budżetu z autopoprawkami burmistrza.
Po stronie dochodów w przyszłorocznym budżecie znalazła się kwota ponad 41 000 000 złotych (dochody bieżące to prawie 34 000 000 złotych, a majątkowe prawie 8 000 000 złotych; dotacje ze środków unijnych prawie 8 000 000 złotych); po stronie wydatków – prawie 43 000 000 złotych (majątkowe – ok. 13 000 000 złotych, a bieżące – prawie 30 000 000 złotych). Deficyt budżetowy – 1 300 000 złotych uzupełniony zostanie kredytem długoterminowym (planowany do zaciągnięcia w przyszłym roku kredyt to 5 000 000 złotych). Projekt WPF na kolejne lata przedstawił Adam Serwatka, burmistrz Kłecka i jak przyznał, jest to kontynuacja zadań realizowanych w gminie przez minione lata (dużo zostało już zrealizowanych z pomocą środków unijnych). – Podstawową inwestycją realizowaną w 2019 roku w ramach WPF to budowa, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Kłecku razem z budową sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Kłecko, Czechy, Dziećmiarki, Charbowo i Ułanowo. Na przyszły rok zaplanowano na to prawie 9 000 000 złotych, a projekt ten będzie realizowany w gminie do 2020 roku. Jednak na 2019 rok przypada duża część tej inwestycji dofinansowanej ze środków unijnych. To główne nasze zadanie w WPF na 2019 rok – podkreślił podczas sesji A. Serwatka. Przy omawianiu projektu budżetu na przyszły rok burmistrz Kłecka powiedział: – To nowa kadencja i nowa rada. To także konsekwencja działań gminy. Budżet ma zapewnić realizację tych inwestycji, które wcześniej zostały zaplanowane lub są dofinansowane ze środków unijnych. Budżet ambitny jeśli chodzi o sferę inwestycyjną. To inwestycje polepszające standard życia mieszkańców, natomiast musimy mieć świadomość, że te inwestycje nie przynoszą realnie zwiększenia dochodów. Przed gminą Kłecko jest czas, by podjąć działania mające na celu zwiększenie dochodów własnych. Przewodniczący rady Michał Stosio odczytał opinie (obie pozytywne) Regionalnej Izby Obrachunkowej o projektach WPF i budżetu, a następnie radni po krótkiej dyskusji (wzięli w niej udział radni: Jan Borkowicz, Stanisław Borkowski i Waldemar Gołochowicz) przyjęli uchwałę w sprawie WPF na lata 2019-2032 i budżetową na przyszły rok jednomyślnie. – Dziękuję za przegłosowanie obu uchwał. Cieszę się, że budżet i WPF uzyskały poparcie całej rady. Będzie mi tym łatwiej realizować kolejne zadania. To motywacja do dalszych działań na rzecz naszych mieszkańców – podsumował A. Serwatka. JAROSŁAW WALERCZAK