Shadow

Program ostrożnościowy postawił radnych PiS pod ścianą

W piątek, 20 grudnia radni powiatowi przyjęli zarówno „Program postępowania ostrożnościowego Powiatu Gnieźnieńskiego” jak i budżet na 2020 rok. Jak podkreślił starosta Piotr Gruszczyński to będzie trudny, oszczędnościowy budżet. Natomiast radni Prawa i Sprawiedliwości nie zgadzają się z Programem ostrożnościowym, bo uważają, że jest on polityczny, a nie ekonomiczny i dlatego postanowili sprzeciwić się podczas głosowania nad nim. Wyciągnęli karty do głosowania, wstali ze swoich miejsc, odeszli od stołu obrad i nie zagłosowali pokazując w ten sposób swój sprzeciw.
Radni powiatowi najpierw pochylili się nad dokumentem „Program postępowania ostrożnościowego Powiatu Gnieźnieńskiego”, który przedstawił im Mateusz Klupczyński z firmy Curulis, która zajmuje się doradztwem samorządowym i przygotowała ten dokument. M. Klupczyński prawie przez godzinę przedstawiał sytuację ekonomiczną powiatu gnieźnieńskiego, założenia programu oraz działania, które mają na celu wprowadzenie oszczędności. „Program postępowania ostrożnościowego Powiatu Gnieźnieńskiego” został opracowany w celu wyznaczenia kierunków działania Zarządu Powiatu, poprawy sytuacji finansowej jednostki, zapewnienia płynności finansowej w kolejnych latach oraz umożliwienia realizacji następnych budżetów zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych. Zawiera on m.in. ogólną analizę stanu finansów Powiatu Gnieźnieńskiego i plan działań ostrożnościowych. Z programem ostrożnościowym nie zgadza się opozycja, czyli Prawo i Sprawiedliwość, która uważa, że jest on polityczny i na znak protestu nie wzięła udziału w głosowaniu. – Na znak protestu odeszliśmy od stołu, wyciągnęliśmy karty do głosowania. Nie zgadzamy się z tym dokumentem, który w naszej opinii ma charakter polityczny, a mało ekonomiczny. Jest w nim dużo subiektywnych ocen dotyczących działań poprzedniego zarządu. Nie jest wyartykułowane to, ile się udało w poprzedniej kadencji zrobić chociażby w tej płaszczyźnie zwiększenia majątku powiatu – zaznaczył radny Marcin Makohoński, przewodniczący klubu radnych PiS w Radzie Powiatu Gnieźnieńskiego. Ostatecznie większością głosów koalicji przy 16 za i 3 wstrzymujących się radni przyjęli program ostrożnościowy.
*Budżet na 2020 rok przyjęty*
Ponadto radni powiatowi przyjęli także większością głosów (przy 19 za i 5 przeciwnych) budżet na 2020 rok. Dochody wynoszą ponad 163 mln zł, wydatki przeszło 171 mln zł, w tym wydatki majątkowe ponad 24 mln zł, a deficyt wyniesie około 7 mln zł. W roku 2020 planuje się także zakupić samochód osobowy za 200 tys. zł dla Zarządu Powiatu. Jak poinformował starosta P. Gruszczyński, to nie jest samochód dla niego, ale dla członków zarządu, dla jego zastępczyni, która często podróżuje i dla dyrektorów, którzy także będą korzystać z tego samochodu. Zanim jednak radni uchwalili budżet, radny M. Makohoński zaproponował, żeby 150 tys. zł przeznaczone na zakup tego samochodu przeznaczyć na dwa inne cele: oświatowy i rolniczy. Jednak obie autopoprawki zaproponowane przez radnego nie uzyskały akceptacji większości. Wydatki zaplanowane na zadania majątkowe w 2020 roku to m.in. na drogi publiczne powiatowe ponad 5 mln zł, starostwo powiatowe prawie 3 mln zł, w tym samochód osobowy 200 tys. zł, strzelnica w powiecie 375 tys. zł, bezpieczny autobus 244 tys. zł, oświata i wychowanie prawie 10 mln zł, ochrona zdrowia 234 tys. zł, pomoc społeczna 280 tys. zł, przystosowanie budynku dla potrzeb Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii 130 tys. zł i przebudowa oraz doposażenie Centrum Kultury prawie 4 mln zł. (bk) **
**
**