Shadow

Program Polityki Senioralnej dla Miasta Gniezna

Jak aktywizować seniorów, jak im pomóc w problemach dnia codziennego, czy też w jaki sposób dotrzeć do nich z ważną informacją? Na te i wiele innych pytań stara się odpowiedzieć Program Polityki Senioralnej dla Miasta Gniezna na lata 2022-2025 przygotowany przez miejskich urzędników. Nad dokumentem pochyli się teraz Rada Miasta Gniezna.
Starzenie się społeczeństwa to ogólnopolski trend, a z prognoz demograficznych wynika, że będzie się nasilał. Już dziś Gniezno jest miastem, w którym odsetek ludności powyżej 60. roku życia wynosi ponad 28 procent (to 18 tys. osób, w tym 11 tys. kobiet). Bardzo ważne stało się więc wypracowanie skutecznych metod wsparcia tej grupy społecznej. – Dlatego powstał tak ważny dziś dokument, jakim jest Program Polityki Senioralnej dla Gniezna. Dzięki niemu zamierzamy wypracować skuteczne metody i narzędzia zapewniające warunki do godnego starzenia się w zdrowiu oraz zachowaniu możliwie jak największej aktywności i niezależności Seniorów. Miasto Gniezno, jak każda gmina jest zobowiązane ustawowo do realizowania polityki senioralnej. A Program Polityki Senioralnej wyznacza jej kierunki na następne 4 lata – poinformował zastępca prezydenta Michał Powałowski. Zanim jednak dokument powstał, zostały przeprowadzone badania potrzeb osób starszych na terenie Gniezna. – Sprawdziliśmy bardzo wiele kwestii, m.in. skąd seniorzy czerpią informacje, w jakich wydarzeniach biorą udział, czego w ofercie kulturalnej czy społecznej Gniezna im brakuje – przekazała Sylwia Jabłońska, dyrektor Wydziału Spraw Społecznych w Urzędzie Miejskim w Gnieźnie. Na podstawie wyników badań powstały bardzo liczne rekomendacje, które w najbliższych latach Miasto Gniezno zamierza wprowadzać w życie. Badania potwierdzają spójną wizję potrzeb Seniorów, które najczęściej są związane z opieką zdrowotną i profilaktyką. Seniorzy oczekują również wyremontowanych dróg i chodników. Chodzi jednak nie tylko o komfort i wygodę pieszego, ale faktycznie bezpieczeństwo zdrowotne. Rynek pracy to kolejna przestrzeń, o którą powinno zdaniem Seniorów zadbać Miasto.
Nowy program dla Seniorów wyznaczył również cele szczegółowe, które powinno osiągnąć Miasto Gniezno. Są to tworzenie możliwości i warunków uczestnictwa gnieźnieńskich Seniorów w życiu społeczności lokalnej oraz integracji międzypokoleniowej, aktywizacja osób starszych, tworzenie przestrzeni lokalnej przyjaznej Seniorom, profilaktyka i ochrona zdrowia, w tym promowanie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej, kształtowanie warunków do aktywności społecznej, edukacji, rozwoju, turystyki oraz zwiększenie dostępu do kultury, wsparcie Seniorów wymagających pomocy w codziennym funkcjonowaniu, promowanie idei wolontariatu oraz samopomocy wśród Seniorów, budowanie kanałów skutecznej i efektywnej komunikacji z Seniorami, podnoszenie świadomości społecznej o wartości współżycia i współdziałania z osobami starszymi, w tym budowanie pozytywnego wizerunku współczesnego Seniora i profesjonalizacja usług oraz podnoszenie kwalifikacji i kompetencji osób realizujących działania na rzecz gnieźnieńskich Seniorów. (obk)