Shadow

Projekt Września uhonorowany medalem „Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej”

Od 6 lat społecznicy z Projektu Września angażują się w opiekę nad miejscami ważnymi dla lokalnej historii. Dziś zostało to dostrzeżone i docenione przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, który zadecydował, aby przyznać stowarzyszeniu medal „Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej”.
Dbanie o zabytki oraz krzewienie pamięci o miejscach, ludziach i wydarzeniach z przeszłości ważnych dla historii regionu Wrześni – to jeden z filarów działalności osób skupionych w stowarzyszeniu Projekt Września. Organizacja ta, to nie tylko prężny tzw. ruch miejski, czyli oddolna inicjatywa samych mieszkańców, by poza polityką budować miasto jako przyjazne dla ludzi w ramach zrównoważonego rozwoju, ale też instytucja, która na bazie doświadczeń przeszłości, stara się budować przyszłość. Jednym z takich elementów jest prowadzenie przez Projekt Września kwest na odtworzenie nagrobków zasłużonych wrześnian i mieszkańców regionu. – Do tej pory udało się odnowić 11 nagrobków żołnierzy i powstańców spoczywających na cmentarzu parafialnym we Wrześni. Dzięki akcji stowarzyszenia z roku na rok coraz więcej osób bierze udział w kweście, dzięki czemu udaje się zachować kolejne miejsca pamięci narodowej – mówi Damian Staniszewski, prezes stowarzyszenia. – Stowarzyszenie Projekt Września włącza się również w działania administracyjne związane z zachowaniem miejsc pamięci narodowej poprzez składanie wniosków o ochronę zabytków i upamiętnienie różnorakich miejsc pamięci narodowej – dodaje. O tym, że postępująca dewastacja pomników przyrody czy zabytków nie jest członkom stowarzyszenia obojętna, świadczą sukcesy na tym polu. Ostatnio głośno było o pomniku 68. Pułku Piechoty z Wrześni, który miał zlicytować wraz z gruntem pod nim komornik. To szybka interwencja Projektu Września sprawiła, że konserwator wojewódzki niemal natychmiast wszczął procedurę wpisania pomnika do rejestru zabytków, co już uchroniło go od ewentualnego zniszczenia.
Społecznicy walczą też o dawne dworskie parki, których stan również ulega degradacji. Parki w Kawęczynie i Stanisławowie w gminie Września wpisane zostały do rejestru zabytków. To efekt intensywnej pracy społeczników z Projektu Września, którzy podjęli rękawicę i stanęli do batalii o ich uratowanie. Pierwszy z zieleńców miał zostać wkreślony z rejestru, natomiast w drugim doszło do nielegalnej wycinki drzew. Teraz oba są chronione prawem. Między innymi te powyższe działania zostały dostrzeżone przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, który zadecydował, aby przyznać stowarzyszeniu medal „Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej”. Odznaczenie odebrano 1 września od Wojewody Wielkopolskiego w trakcie uroczystości w zamku na Wzgórzu Przemysła w Poznaniu. (ak)