Shadow

„Promyk” świętował jubileusz

We wtorek, 6 lipca w ośrodku „Jutrzenka” w Gołąbkach członkowie Centrum Rehabilitacyjno – Kulturalnego „Promyk”, oddział w Trzemesznie świętowali dwadzieścia lat istnienia swego stowarzyszenia.
Wszystkich uczestników spotkania i zaproszonych gości powitała D*anuta Danielewska, prezes stowarzyszenia, która przybliżyła również jego historię. „**Promyk” powstał 13 grudnia 1999 roku, a jego założycielami byli: Eugeniusz Górniak i Mieczysław Tomczyk, inicjatywę tę wspierali Tadeusz Kostka i Lucyna Buzała. Na początku stowarzyszenie liczyło 10 osób, a jego biuro znajdowało się w prywatnym domu M. Tomczyka.Od tamtego czasu „Promyk” stale się rozwijał, od wielu lat ma też własne biuro na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Trzemesznie. F*unkcję prezesa pełnili w okresie 15 lat kolejno: *Mieczysław Tomczyk, Roman Michalak, Małgorzata Antkowiak, Sławomir Halicki, Helena Strzelecka i obecnie Danuta Danielewska. *Nowy zarząd pracuje od października 2019 roku, a tworzą go oprócz Danuty Danielewskiej,Ryszard Cieślewicz – wiceprezes zarządu, Bogumiła Matuszak – członek zarządu oraz wolontariuszki Lidia Głowska i Ewa Borzymowska. „Promyk” aktywnie działa i kontynuuje misję stowarzyszenia, którego celem jest wsparcie społeczne członków stowarzyszenia poprzez działania takie jak profilaktyka prozdrowotna, ochrona i promocja zdrowia, organizowanie i upowszechnianie działalności sportowej, rekreacyjnej i integracyjnej. Propagowanie aktywnych form wypoczynku oraz zwiększenie aktywności życiowej i fizycznej osób niepełnosprawnych. Spotkanie było okazją do złożenia życzeń i gratulacji wszystkim osobom zaangażowanym w działalność „Promyka”, jego długoletnim członkom, sympatykom i sponsorom. Nie zapomniano również o profilaktyce prozdrowotnej. Prelekcję na temat m.in. schorzeń reumatycznych wygłosił lekarz Edward Załęski. O oprawę artystyczna zadbał Zespół Artystyczny „Świerszcze” oraz Marcin Król „Performance”, który poprowadził zabawę taneczną. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych, kierownicy jednostek organizacyjnych współpracujący ze stowarzyszeniem, a także reprezentanci innych oddziałów „Promyka” z pobliskich gmin.
RENATA PAŁUCKA