Shadow

Propozycja przyjęta

W połowie lutego tego roku Marian Gadziński, burmistrz gminy i miasta Witkowo ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Witkowo: dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Powstańców Wielkopolskich w Mielżynie oraz dyrektora Przedszkola Miejskiego im. „Bajka” w Witkowie.
Jeszcze przez ponad dwa miesiące (do 31 lipca) przedszkolem „Bajka” kieruje Ewa Skrzypska, a Urszula Potaś, placówką w Mielżynie (stanowisko zajmuje do 31 sierpnia). Niestety, konkurs nie został przeprowadzony z uwagi na zaistniałą sytuację związaną z pandemią koronawirusa (brak możliwości spotkania się komisji konkursowej). Na stanowisko dyrektora przedszkola w Mielżynie wpłynęła jedna oferta – Urszuli Potaś i to najprawdopodobniej jej zostanie powierzone dalsze kierowanie przedszkolem i szkołą w porozumieniu burmistrza i Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Natomiast na stanowisko dyrektora witkowskiego przedszkola nie wpłynęła żadna kandydatura. Jednak w minionym tygodniu MarianGadziński, burmistrz gminy i miasta Witkowo zaproponował to stanowisko Iwonie Piórkowskiej, która propozycję przyjęła.
Iwona Piórkowska doświadczenie w szkolnictwie zdobywała w wielu placówkach oświatowych, zarówno publicznych jak i niepublicznych. Sama nominowana podkreśla, że aspiracje zawodowe ułatwiły jej podjęcie tej decyzji i czuje się zaszczycona. Początkowo praktykę zdobywała jako zastępca dyrektora do spraw pedagogicznych. W kolejnych latach była kierownikiem przedszkola. Posiada dwudziestoletni staż pracy w oświacie jako nauczyciel. Obecnie trwa procedura powierzenia jej funkcji dyrektora przedszkola. – Prośbę o opinię kandydatki wysłaliśmy do Rady Pedagogicznej przedszkola, po jej otrzymaniu kwestię tego tematu rozważy Kuratorium Oświaty w Poznaniu – podsumowała Marzena Polak, inspektor do spraw oświaty w Urzędzie Gminy i Miasta Witkowo. (na)