Shadow

„Proszę o głosowanie na projekt nr 7”

Czy będzie rewitalizacja placu zabaw przy ulicy Armii Krajowej zdecydują mieszkańcy Gniezna w głosowaniu. Głosować może każdy, kto ukończył 18 lat.
Złożyłem projekt do Budżetu Obywatelskiego Miasta Gniezna. Projekt został zarejestrowany pod numerem 7 – „Rewitalizacja placu zabaw przy ulicy Armii Krajowej” , koszt 300 000 zł.Projekt zakłada odnowienie zniszczonych urządzeń Strefy Seniora oraz na placu zabaw i naprawę ogrodzenia oraz chodników w obrębie miejsca rekreacji dzieci przy ulicy Armii Krajowej. Projekt zakłada także doposażenie placu w nowe urządzenia do zabawy dla dzieci. Po rewitalizacji teren będzie służył mieszkańcom jako strefa aktywnego wypoczynku – informuje Jan Szarzyński, radny Miasta Gniezna. – Realizowane będą projekty, które otrzymają największą ilość głosów. Zachęcam wszystkich do głosowania na projekt nr 7. Każdy głos jest bardzo ważny – dodaje Jan Szarzyński. (mat. prasowy)