Shadow

Protest handlowców z Warszawskiej przeciwko nowej organizacji ruchu

W zeszłym tygodniu handlowcy prowadzący działalność gospodarczą przy ulicach Warszawskiej i Farnej zwrócili się z prośbą do Prezydenta Miasta Gniezna o ponowne przeanalizowanie projektu przebudowy ul. Warszawskiej. Chodzi o wprowadzenie kontrapasa dla rowerów, co według przedsiębiorców ograniczy w istotny sposób miejsca parkingowe na jednej z głównych ulic handlowych miasta Gniezna.
Stosowne pismo w tej sprawie handlowcy z 38 podpisami i pieczątkami swoich firm złożyli w Urzędzie Miejskim w Gnieźnie w poniedziałek, 29 marca. Zwracają w nim uwagę, że planowana zmiana organizacji ruchu, a co za tym idzie zmniejszenie miejsc parkingowych z 56 do 28 w istotny sposób ograniczy handel na tych ulicach. – Ograniczenie tych miejsc jest dla nas handlowców przysłowiowym gwoździem do trumny. Funkcjonujemy dzięki klientom, którzy w większości docierają do nas z różnych miejsc Gniezna i okolic własnymi autami i chcą zaparkować jak najbliżej docelowego sklepu. Nie mając takiej możliwości będą rezygnować z przyjazdu do centrum miasta. Brak miejsc parkingowych to także problem z rozładunkiem towaru dla nas handlowców, jak i dla firm kurierskich, tym bardziej, że sporo miejsc jest zajętych przez mieszkańców. Przy ul. Warszawskiej zlokalizowane są sklepy, do których dostawy towarów realizowane są samochodami ciężarowymi (sklepy: spożywczy, gospodarstwa domowego, obuwnicze, papiernicze) – czytamy w piśmie przedsiębiorców. Ponadto pytają prezydenta, czy konieczne jest usytuowanie drogi rowerowej na tym odcinku i czy nie można jej wyznaczyć na ulicach, gdzie nie ma handlu?
– Panie prezydencie, hasłem Pana kampanii było „obudzić miasto” i rzeczywiście widać jak centrum piękniej dzięki Panu i pańskiej ekipie, ale projekt ograniczenia miejsc parkingowych na rzecz drogi rowerowej jest naszym zdaniem nietrafiony. Nie zachęci mieszkańców do odwiedzenia centrum miasta. Już sam remont drogi ograniczy nam obroty do minimum, a każdy z nas zakontraktował towar i będzie musiał za niego zapłacić, a planowana droga rowerowa z czasem stanie się tylko punktem na mapie Gniezna dla ludzi planujących wycieczki rowerowe, a nie dla potencjalnych klientów. Dla nas pracodawców czas pandemii to bardzo trudny okres, w którym zmuszeni byliśmy do podejmowania trudnych decyzji. Powstanie drogi rowerowej przy jednoczesnym ograniczeniu miejsc parkingowych spowoduje jeszcze większy spadek obrotów. Będziemy zmuszeni zwalniać pracowników, a w ostateczności zamykać sklepy. Biorąc pod uwagę powyższe argumenty zwracamy się z uprzejmą prośbą o wycofanie z projektu budowy drogi rowerowej i pozostawienie parkowania prostopadle do chodnika – argumentują i proszą prezydenta handlowcy.
Przypomnijmy, w czwartek, 25 marca zastępca prezydenta Jarosław Grobelny poinformował o przebudowie ul. Warszawskiej i konsultacjach społecznych w sprawie planowanej zmianie organizacji ruchu, czyli wprowadzeniu kontrapasa rowerowego od ul. Kościuszki do Rynku i przeniesieniu miejsc parkingowych na stronę prawą. Zastanawiał też bardzo krótki termin przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie online, bo tylko tydzień do 2 kwietnia. Po naszej interwencji i podaniu podstawy prawnej, że termin na wnoszenie uwag nie może być krótszy niż 30 dni, prezydent wydłużył te konsultacje o kolejny tydzień, do 9 kwietnia. Aby wziąć w nich udział wystarczy odwiedzić stronę konsultacje.gniezno.eu, zapoznać się z materiałami i drogą elektroniczną na adres konsultacje@gniezno.eu lub na adres Urzędu Miejskiego (Lecha 6, Wydział Promocji, Kultury i Turystyki, z dopiskiem konsultacje ul. Warszawska) przesłać swoje uwagi. Wszystkie osoby, które skierują swoje opinie otrzymają link, dzięki niemu będą mogły wziąć udział w dyskusji online z projektantem w czwartek, 15 kwietnia o g. 17.30. Przebudowa ul. Warszawskiej ma się rozpocząć w czerwcu, potrwa cztery miesiące, a jej koszt to prawie milion złotych. BEATA KRZYŚKA