Shadow

Prymas przeprosił osoby wykorzystane seksualnie w archidiecezji gnieźnieńskiej

*Na konferencji prasowej 9 kwietnia w Kurii Metropolitarnej w Gnieźnie ks. abp Wojciech Polak, prymas Polski zatwierdził „Wytyczne dotyczące ochrony dzieci i młodzieży w archidiecezji gnieźnieńskiej” oraz ujawnił liczbę sprawców i pokrzywdzonych w archidiecezji gnieźnieńskiej, przepraszając publicznie wszystkich skrzywdzonych. Jak poinformował ks. abp W. Polak, w latach 1990-2018 w archidiecezji gnieźnieńskiej zgłoszonych zostało 5 przypadków. Wszystkie przekazane zostały do Kongregacji Nauki Wiary i miały swój finał przed organami państwa. *
Chciałbym publicznie przeprosić wszystkie osoby wykorzystane seksualnie przez księży naszej archidiecezji. Na dzień dzisiejszy mam wiedzę o pięciu takich osobach. Archidiecezja gnieźnieńska nie jest od tych przestępstw i grzechów wolna. Takie sytuacje zostały nam zgłoszone. Każdą z tych osób niezależnie od tego czy doświadczyła takiego przestępstwa dawno temu, czy w nieodległej przeszłości jeszcze raz serdecznie przepraszam. Nie dość mówienia o krzywdzie wyrządzonej im samym, a także wspólnocie kościoła. Osoby te zostały przyjęte i wysłuchane, a tym, którzy tego potrzebowali, udzielona została pomoc materialna. Te straszne krzywdy wyrządzone im przez naszych księży godzą w nas wszystkich. We mnie jako pierwszym, ból i wstyd – mówił ks. abp W. Polak.
Prymas stwierdził, że każdy sygnał i każde ujawnienie będzie i jest przyjmowane w archidiecezji gnieźnieńskiej z największą starannością i odpowiedzialnością. Poinformował, że konsekwencjami tych czynów było pierwsze wydalenie księdza ze stanu duchownego, drugi czasową karą zakazu kontaktu i pracy z małoletnimi na 5 lat, trzeci dotyczył przestępstwa posiadania i rozpowszechniania pornografii z udziałem małoletnich i po wydaniu wyroku sądowego w zawieszeniu oraz wyroku procesu kanonicznego do zakończenia kary ksiądz przebywa w ośrodku terapeutycznym dla duchownych z różnego rodzaju problemami, czwarty przypadek dotyczy wszczęcia postępowania przed sądem cywilnym o naruszenie dóbr osobistych pokrzywdzonego jako osoby małoletniej.
– Dziękuję wszystkim, którzy mieli odwagę i siłę, aby ujawnić to przerażające przestępstwo i jednocześnie proszę, aby ci, którzy nadal żyją z traumą wykorzystania pamiętali, że zawsze zostaną wysłuchani i przyjęci, a zło będzie napiętnowane i ukarane – zapewnił ks. abp W. Polak. Na konferencji zaprezentowano również zatwierdzone 9 kwietnia diecezjalne wytyczne dotyczące ochrony dzieci i młodzieży. Dokument wejdzie w życie 1 lipca i przeznaczony jest do stosowania we wszystkich parafiach, wspólnotach, przedsięwzięciach i dziełach podejmowanych w archidiecezji gnieźnieńskiej, a obowiązywać będzie zarówno księży i osoby konsekrowane, jak również wszystkich świeckich prowadzących jakąkolwiek działalność wśród dzieci i młodzieży. Ich nieprzestrzeganie – jak czytamy w deklaracji, którą wraz z dokumentem każda z tych osób, począwszy od biskupów, otrzyma do podpisania – traktowane będzie jako poważne naruszenie podstawowych obowiązków związanych ze statusem i powierzoną odpowiedzialnością, z wszystkimi wynikającymi z tego konsekwencjami określonymi przez prawo kanoniczne i państwowe.
Wytyczne zobowiązują ponadto, by zawsze i niezwłocznie zgłaszać wszelkie obawy i zarzuty dotyczące aktów przemocy lub wykorzystywania seksualnego małoletnich zgodnie z ustalonymi procedurami. O szczegółach dokumentu, a także działaniach podejmowanych w archidiecezji gnieźnieńskiej w kierunku budowanie bezpiecznej przestrzeni pracy z dziećmi i młodzieżą poinformował ks. dr Wojciech Rzeszowski, delegat ds. ochrony dzieci i młodzieży w archidiecezji gnieźnieńskiej. Jak wyjaśnił, wytyczne zobowiązują wszystkie osoby pracujące z małoletnimi do budowania relacji, a zwłaszcza kontaktu fizycznego, zgodnie z normami prawa i chrześcijańskiej moralności, tak, aby nigdy nie przekraczać bezpiecznych granic i nie naruszać fizycznej, psychicznej, a zwłaszcza seksualnej intymności drugiej osoby.
Przygotowany dokument ma formę kilkudziesięciostronicowej książeczki, podzielony jest na rozdziały i zawiera m.in. informacje nt. norm i wymogów prawa państwowego i kościelnego, procedur postępowania w konkretnych przypadkach z uwzględnieniem pomocy ofiarom i ściśle określonych zasad formacji i profilaktyki, a także działań prewencyjnych, które stanowią integralną część zaangażowania Kościoła w pracę z dziećmi i młodzieżą. W tym ostatnim temacie definiuje m.in. zasady pracy z dziećmi i młodzieżą, wskazuje na konieczność odpowiedniego doboru kadry wychowawczej oraz prowadzenia szkoleń, a także określa zasady współpracy z wolontariuszami. Metropolita gnieźnieński poinformował także, że wspomniane deklaracje, do których podpisania zobowiązani będą duchowni i świeccy pracujący z dziećmi, w przypadku księży, przechowywane będą w kurii, w przypadku pracowników świeckich w miejscach ich zatrudnienia i parafiach.
W czasie wizytacji kanonicznych proboszczowie będą zobowiązani do ich przedkładania biskupowi, podobnie jak to się czyni z innymi dokumentami. (bk)