Shadow

Przebudowa drogi gminnej w Karniszewie w gminie Mieleszyn

Gmina Mieleszyn otrzymała środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę drogi gminnej 282011P zlokalizowanej w miejscowości Karniszewo, od skrzyżowania z drogą powiatową w kierunku wsi Bojanice, gmina Kłecko, na odcinku 993 mb. Całkowita wartość inwestycji wynosi 1 mln 169 tys. 380,03 zł, a jej dofinansowanie to 701 tys. 628,01 zł.
Projekt budowlany przewiduje wyrównanie profilu betonem asfaltowym, skropienie jezdni emulsją asfaltową, ułożenie warstwy wiążącej. Dodatkowo projekt zakłada wykonanie mijanek, wykonanie bieżącej konserwacji rowu, wykonanie zjazdów gospodarczych na pola, posesje i drogi gruntowe. Przewidziano również wymianę starego oznakowania pionowego i montaż nowych znaków oraz budowę chodnika i przejścia dla pieszych na drodze powiatowej. (obk)