Shadow

Przedsiębiorcy kształtują miejscową gospodarkę

W Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie odbyło się noworoczne spotkanie witkowskiego samorządu z przedsiębiorcami z terenu Gminy i Miasta Witkowo.
Tego typu spotkania organizowane są od dwóch lat. Z każdym rokiem liczba uczestniczących w nich podmiotów wzrasta. Istota tego przedsięwzięcia sprowadza się do podsumowania minionego roku. Dotyczy to przede wszystkim inwestycji realizowanych przez samorząd. Ma wtedy również miejsce prezentacja planów i zamierzeń inwestycyjnych na kolejny rok. Spotkanie jest również okazją do wymiany opinii i poglądów przez przedstawicieli lokalnej przedsiębiorczości. – Dla gminy Witkowo rok poprzedni rok był rokiem szczególnym, zarówno ze względu na 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, 100. rocznicę wybuchu powstania wielkopolskiego oraz 655-lecie istnienia Witkowa, ale także realizowane zadania inwestycyjne, wydarzenia kulturalne i społeczne – powiedział podczas spotkania Marian Gadziński, burmistrz Gminy i Miasta Witkowo. Burmistrz wskazał na zasadniczą rolę lokalnych przedsiębiorców, którzy poprzez swoją aktywność kształtują miejscową gospodarkę, zapewniają miejsca pracy i gwarantują systematyczny rozwój lokalnej wspólnoty. Włodarz gminy podziękował wszystkim za współpracę oraz życzył obecnym wielu sukcesów zawodowych oraz pomyślności. Oficjalną część spotkania zakończył występ artystyczny zespołu Acoustic LEE. Wspólny wieczór był okazją do budowania dobrych relacji przedsiębiorców z samorządem oraz wyznaczania nowych celów na rozpoczynający się rok. (es)