Shadow

Przedszkole w Kołaczkowie zostaje

Wracamy do tematu dotyczącego likwidacji oddziału przedszkolnego w Kołaczkowie. Przypomnijmy, zdaniem posła Zbigniewa Dolaty nie trzeba było likwidować tego oddziału, ponieważ nowe przepisy z marca tego roku, przedszkola nie dotyczą – co poparł pismem z Kuratorium Oświaty. Inaczej twierdził Marian Gadziński, burmistrz gminy i miasta Witkowo, który dalsze funkcjonowanie placówki kwestionował w oparciu o decyzję z tego samego kuratorium w Poznaniu.
Dzisiaj już wiemy, że oddział zamiejscowy będzie istniał. Taką decyzję wydała i podpisała Elżbieta Leszczyńska, wielkopolski kurator oświaty, chociaż do tej pory były dwie interpretacje przepisów tłumaczone przez to samo kuratorium. Marian Gadziński, burmistrz gminy i miasta Witkowo kilkakrotnie podkreślał, że jeżeli będzie taka możliwość prawna, to przedszkole w Kołaczkowie pozostanie na dotychczasowych warunkach. – Decyzję zamknięcia oddziału podjęliśmy po zasięgnięciu przez organ prowadzący opinii kuratorium w sprawie arkuszy organizacyjnych na następny rok. Teraz, po kolejnych pismach z kuratorium i prośbie o jedno stanowisko tego organu wiemy, że może to przedszkole istnieć. Cieszy nas taka opinia, chociaż mieliśmy sporo problemów w związku z dwiema opiniami kuratorium w Poznaniu na ten sam temat. Mamy miejsce dla siedemnastu przedszkolaków bez potrzeby tworzenia kolejnych oddziałów i dowożenia dzieci – powiedział włodarz gminy. – Nie byłoby tematu spornego, ponieważ w naszych wstępnych arkuszach organizacyjnych to przedszkole istniało. Problem powstał na początku maja, kiedy w urzędzie gminy odbyło się spotkanie ze starszym wizytatorem Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Arletą Nowak. Jego celem było dokonanie wstępnej oceny zgodności tych arkuszy. Obecni byli także dyrektorzy przedszkoli i szkół z terenu gminy, a także pracownik urzędu Marzena Polak, inspektor do spraw oświaty. Wówczas wizytujący pracownik kuratorium zakwestionował projekt organizacji Przedszkola Miejskiego „Bajka” powołując się na zapisy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 17 marca tego roku stwierdzając, że poszczególne oddziały danego przedszkola mogą być zlokalizowane w różnych lokalach na terenie danej miejscowości. Wizytatorka zaznaczyła, że nie ma podstaw prawnych umożliwiających funkcjonowanie oddziału przedszkolnego w Kołaczkowie – dodał M. Gadziński. – W tym celu przeprowadzono szereg rozmów i konsultacji telefonicznych z kompetentnymi pracownikami tego Urzędu – wyjaśnił Marian Gadziński i dodał: – W trakcie wszystkich tych rozmów stanowisko kuratorium pozostawało niezmienne – nie ma możliwości, aby przedszkole w Kołaczkowie funkcjonowało na dotychczasowych warunkach.
W poniedziałek, 14 sierpnia (w chwili ukazania się naszego tygodnika) zaplanowano nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej, której wiodącym tematem będzie ostateczne zatwierdzenie arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli. W uchwale, którą mamy nadzieję poprą wszyscy radni będzie napisane, że przedszkole w Kołaczkowie będzie funkcjonowało na tych samych zasadach jak do tej pory.
EWA SOCHA
**