Shadow

Przegląd Małych Form Teatralnych „Let’s Play”

W środę,**13 czerwca w Przedszkolu nr 2 im. Misia Uszatka w Trzemesznie odbył się I Gminny Przegląd Małych Form Teatralnych w Języku Angielskim „Let’s Play”. Celem przeglądu była m.in. popularyzacja j. angielskiego oraz nawiązywanie koleżeńskich kontaktów pomiędzy przedszkolakami.
Do wzięcia udziału w przeglądzie zostały zaproszone przedszkola oraz oddziały przedszkolne z gminy Trzemeszno. Swój udział zgłosiło Przedszkole nr 1 w Trzemesznie, Przedszkole i Żłobek „Razem być” w Wymysłowie oraz organizatorzy Przedszkole nr 2 w Trzemesznie. Dzieci zaprezentowały krótkie scenki w j. angielskim. W przerwach pomiędzy występami wszystkie dzieci aktywnie bawiły się przy znanych i lubianych piosenkach. Jury w składzie: Lucyna Korzycka – dyrektor przedszkola nr 2, Danuta Szreder, Sławomira Krzemińska, Jacek Chudziński, uważnie oglądało wszystkie przedstawienia. Oceniło poziom występów na bardzo wysoki, podkreślając mnogość słownictwa i struktur gramatycznych użytych przez dzieci. Ostatecznie po naradzie jury podjęło decyzję o przyznaniu wszystkim małym artystom pierwszego miejsca. Każde dziecko otrzymało nagrody i pamiątkowy dyplom. Spotkanie poprowadziły nauczycielki Przedszkola nr 2 im. Misia Uszatka w Trzemesznie Ewelina Stablewska i Natalia Nosek. Na zakończenie wszyscy uczestnicy i goście udali się na poczęstunek. (kar)