Shadow

Przegląd twórczości „Taka jest miłość”


Już po raz dziewiąty we wtorek, 6 czerwca w gościnnych progach Teatru Fredry odbył się Wiosenny Przegląd Twórczości Scenicznej Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością Intelektualną pod hasłem „Taka jest miłość” zorganizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Gnieźnie. Patronat honorowy nad imprezą objęli Starosta Powiatu Gnieźnieńskiego i Prezydent Miasta Gniezna.
Sala widowiskowa teatru wypełniła się po brzegi publicznością, a scena młodymi artystami, którzy zaprezentowali widzom wspaniałe, ciekawe, barwne, wypełnione miłością, jak z bajek spektakle. Przegląd oficjalnie otworzyli prezydent Tomasz Budasz, w imieniu starosty Beaty Tarczyńskiej dyrektor Marcin Makohoński i dyrektor SOSW nr 1 Kamila Kropidłowska. Dyrektor K. Kropidłowska podziękowała samorządowcom za przybycie na przegląd, który jest bardzo ważnym wydarzeniem dla dzieci. Młodzi artyści bardzo przeżywają swoje występy na prawdziwej scenie. W imprezie udział wzięli m.in. radna Krystyna Żok, która reprezentowała Radę Powiatu Gnieźnieńskiego, radny miejski Sławomir Graczyk, dyrektor Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego Jerzy Lubbe, dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego Magdalena Musiałowicz, w imieniu poseł Pauliny Henning – Kloski asystenta Małgorzata Urbaniak i w imieniu senatora Roberta Gawła dyrektor jego biura Adam Galus. Podczas występów na scenie zaprezentowało się 14 grup m.in. z Gniezna, Poznania, Wrześni, Węglewa, Słupcy, Mielżyna, Bydgoszczy i Kłecka. Publiczność, która każdy występ nagradzała gromkimi brawami miała okazję przenieść się m.in. w świat bajek o „Czerwonym Kapturku” i o „Rajskim Ptaku”, a nawet do tragedii miłosnej „Romeo i Julia”. Na zakończenie przeglądu, tradycyjnie już wszystkie zespoły otrzymały upominki. Pomysłodawcą i koordynatorem przeglądu jest nauczycielka SOSW nr 1 Anna Kaliszewicz. Jak co roku przegląd wspierali sponsorzy: Cukiernia Sowa, Piekarnia Glanc, Kwiaciarnia Kukawa, Kwiaciarnia Margerita i Drukarnia Majorczyk, którym organizatorzy serdecznie dziękują za szczodrość i okazane serce, a wszystkich gości zapraszają już za rok na kolejny przegląd. (bk)**