Shadow

Przekazanie dofinansowania dla samorządów na realizację programów „Senior+”, „Za życiem” oraz wsparcie Rodzinnych Domów Pomocy

Przedstawiciele Gminy Trzemeszno i Gminy Czerniejewo z terenu powiatu gnieźnieńskiego uczestniczyli w uroczystości zorganizowanej w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim, związanej z wręczeniem czeków dla lokalnych samorządów na realizację polityki społecznej.
„Senior+”, „Za życiem”, Rodzinne Domy Pomocy – to tylko jedne z wielu programów realizowanych w ramach polityki społecznej. Wojewoda wielkopolski Michał Zieliński przekazał samorządom dofinansowanie na łączną kwotę ponad 5 mln zł na realizację zadań w ramach programów Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. W briefingu udział wzięli: minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, sekretarz stanu, zastępca szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Zbigniew Hoffmann oraz parlamentarzyści – Jadwiga Emilewicz oraz Bartłomiej Wróblewski. – Dziękuję wszystkim samorządowcom za ich aktywność i za to, że tak składają wnioski o dofinansowanie w ramach tych programów. Dzięki temu możemy wspólnie realizować projekty w całej Wielkopolsce, które mają służyć jej mieszkańcom – mówił wojewoda wielkopolski Michał Zieliński.
Jednym z podstawowych działań realizowanych w ramach polityki senioralnej w ostatnich latach jest Program Wieloletni „Senior+” skierowany do jednostek samorządu terytorialnego. – Jego celem jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym seniorów poprzez rozbudowę sieci Dziennych Domów „Senior+” i Klubów „Senior+”. Program „Senior+” to wsparcie dla samorządów w tworzeniu i prowadzeniu Dziennych Domów i Klubów dla osób starszych. To naprawdę wyjątkowe miejsca. Seniorzy nie tylko spędzają w nich razem czas, ale mają też szansę na uczenie się nowych rzeczy, rozwijanie swoich pasji, uczestnictwo w różnego rodzaju zajęciach i warsztatach. I nie tylko. Dla wielu osób to drugi dom – mówiła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. – Od początku trwania programu „Senior+”, a więc od 2017 roku, do Wielkopolski trafiło łącznie ponad 30 mln zł, co pozwoliło na utworzenie blisko 2,5 tys. miejsc dla seniorów z całego regionu – podkreślił wojewoda wielkopolski Michał Zieliński. Na program Senior+, Gmina Czerniejewo otrzymała dofinansowanie w kwocie 38 880 zł, a Gmina Trzemeszno aż 97 022 zł. (kar)