Shadow

Przekazanie dowodzenia w powidzkiej bazie

Z początkiem lipca tego roku płk pil. Grzegorz Kołodziejczyk przekazał dowodzenie 33. Powidzką Bazą Lotnictwa Transportowego płk pil. Krzysztofowi Szymańcowi, nowemu dowódcy tej Bazy.
W uroczystości uczestniczył płk pil. Krzysztof Walczak, dowódca 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego, dowódcy zaprzyjaźnionych jednostek i instytucji wojskowych, służb mundurowych, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, partnerzy społeczni współpracujący z 33. BLTr, pododdział żołnierzy amerykańskich stacjonujących w garnizonie Powidz oraz żołnierze i pracownicy resortu obrony narodowej 33. BLTr.
Podczas uroczystości płk pil. Krzysztof Walczak podziękował płk pil. Grzegorzowi Kołodziejczykowi za dwa lata dowodzenia powidzką bazą. – We wszystkich sukcesach i osiągnięciach Bazy ma pan swój osobisty udział. Dziękuję za rzetelną i sumienną postawę żołnierską podczas dowodzenia jednostką wojskową – powiedział K. Walczak. Natomiastpułkownikowi Krzysztofowi Szymańcowi życzył m.in. wytrwałości, cierpliwości i satysfakcji przy realizacji wszystkich zadań, a także wielu sukcesów oraz osiągnięć w działalności służbowej.
Najważniejszym punktem uroczystości było uroczyste przekazanie sztandaru Bazy i podpisanie protokołu przekazania pomiędzy zdającym obowiązki płk pil. Grzegorzem Kołodziejczykiem oraz przyjmującym obowiązki pil. Krzysztofem Szymańcem. Ustępujący dowódca w swoim przemówieniu podziękował za wspólną służbę. – To nie tylko okres jeden chyba z najtrudniejszych w mojej wieloletniej służbie wojskowej, ale także czas kolejnych złożonych zadań i nowych wyzwań, czas dający ogromną satysfakcję z ich właściwej realizacji. Jestem przekonany, że postawionym zadaniom sprostaliśmy i przekazuję jednostkę w dobrym stanie, gotową do nowych wyzwań – podsumował G. Kołodziejczyk. – Służba w tej Bazie to honor, zaszczyt, wyróżnienie oraz niejednokrotne wyzwanie, któremu muszę sprostać na każdym szczeblu służby i pracy. To dla mnie bardzo duże zobowiązanie, ale też i satysfakcja, dlatego serdecznie dziękuję swoim przełożonym za ogromny kredyt zaufania – powiedział m.in. pil. Krzysztof Szymaniec. (o-es)