Shadow

Przeszacowanie budżetu Wrześni. Wydatki 13 mln złotych w górę

Wrześnię dopadły kłopoty znane prawie wszystkim samorządom przeprowadzającym w Polsce inwestycje. Z powodu braku wykonawców budowlanych na rynku, wzrostowi płac ich pracowników i droższym materiałom budowlanym – coraz trudniej znaleźć nie tylko same firmy budowlane, co przeprowadzić inwestycje według cen zawartych w kosztorysach. Września musi dorzucić do zaplanowanych i rozpoczętych inwestycji kolejne miliony złotych.
Milion złotych więcej będzie kosztować rozbudowa Samorządowej Szkoły Podstawowej w Kaczanowie. Wydatek planowany na około 2 miliony złotych w obecnych realiach rynkowych nie jest wystarczający. Najniższa oferta wykonawcy w postępowaniu przetargowym była aż o milion złotych wyższa. Urzędnicy nie mają wyjścia, gdyż sprawa rozbudowy szkoły jest pilna i pieniądze w budżecie znaleźć się muszą. Dodatkowe 150 tys. złotych popłynie na wybudowanie makiety historycznej ukazującej byłą wrzesińską kolejkę wąskotorową. Do istniejącego peronu, przy którym stoi kolejka, dobudowany będzie kontener imitujący dawny dworzec kolejowy. W środku znaleźć się ma ekspozycja historyczna wraz z makietą. Tutaj również kosztorys zderzył się z realiami. Potrzeba dodatkowych środków, a całość inwestycji sięgnie 450 tys. złotych. Podczas sesji Rady Miejskiej we Wrześni 8 lutego, właśnie ten punkt przeszacowania budżetu najbardziej zirytował radnego Grzegorza Dobrosielskiego. Zapytał on Karola Nowaka, zastępcę burmistrza Wrześni, ile ogólnie wynosi koszt odtworzenia całej ekspozycji kolejki, która wybudowana została przy ulicy Kaliskiej (znajdują się tam tablice informacyjne, peron, semafory, ławki, plac zabaw dla dzieci oraz skład kolejki zakupiony od powiatu gnieźnieńskiego). – Nie znam samych kosztów utrzymania ekspozycji, bo tego nie zdążyliśmy sprawdzić, natomiast koszt wybudowania tego miejsca, zakupu i remontu kolejki oraz wszystkich elementów, od ogrodzenia do nawodnienia, wynosi około 640 tys. złotych brutto – poinformował K. Nowak. G, Dobrosielski zapytał, czy zasadna jest budowa tej makiety. – Sama makieta ma kosztować prawie pół miliona złotych, to z dotychczasowymi kosztami daje ponad milion złotych, a rolnicy nasi po kolana stoją w błocie na targowisku – rzucił radny. Jednak inni radni co do planowanego przeszacowania w tym zadaniu pytań więcej nie mieli. Ponad 4 miliony złotych musi zostać zarezerwowane w budżecie na utworzenie Centrum aktywności seniora Wrzosowisko, jako wkład własny. Miasto chce uzyskać na to zadanie środki zewnętrzne z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. W ramach projektu ma zostać wykonana adaptacja budynku szkoły specjalnej przy ul. Batorego na dzienny dom seniora, przebudowa Wrzesińskiego Ośrodka Kultury i przebudowa parkingu przy cmentarzu komunalnym.
W 2017 roku nie ukończono kilku inwestycji, głównie oświatowych. W związku tym środki muszą zostać zapewnione na ich finansowanie w roku bieżącym, a w kilku przypadkach cena inwestycji wzrośnie. Budowana sala gimnastyczna przy SSP w Kaczanowie będzie droższa o 900 tys. złotych, gdyż w 2017 roku nie udało się wykonać wszystkich zaplanowanych prac budowlanych. Podobnie ma się sytuacja z budową sali sportowej przy SSP nr 2 we Wrześni, jednak tutaj kwota inwestycji wzrośnie o 1 200 000 zł. Problemy nie ominęły rozbudowy budynku SSP nr 1 we Wrześni. Tutaj także nie udało zakończyć się prac, stąd środki własne oraz unijne dofinansowanie w łącznej kwocie ponad 2 milionów złotych będą wydatkowane w roku bieżącym. W 2017 roku miało być przeprowadzone postępowanie przetargowe dotyczące budowy ulicy Stanisława Koniecznego we Wrześni, jednak mimo przeprowadzenia kilku postępowań wykonawcy nie wyłoniono. Obecnie postępowanie jest prowadzone ponownie. Największy unijny projekt samorządu, czyli „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” wymagać będą zabezpieczenia aż ponad 7,5 miliona złotych. Powód? „W roku ubiegłym nie udało się zrealizować i rozliczyć finansowo wszystkich założonych wcześniej prac” – można wyczytać w uzasadnieniu. Zmiany w uchwale budżetowej na rok 2018 zostały przyjęte. Planowany dług gminy na koniec roku 2018 ma wynieść 27 797 864,20 złotych.
ALEKSANDER KARWOWSKI