Shadow

Przewodnicząca podsumowała kadencję

Dobiegły końca kadencje Rad Osiedli. Zebranie Ogólne mieszkańców w celu przeprowadzenia wyborów m.in. do Zarządu Osiedla nr 1 Stare Miasto odbędzie się 17 października o godzinie 17 przy ul. Pocztowej 11 (aula, III piętro). Mieszkańcy wybiorą do Zarządu Osiedla 9 osób.
 Na podstawie przeprowadzonych wyborów do Rady Osiedla nr 1 Stare Miasto w kadencji 2016-2022 w skład weszły następujące osoby: Daria Benke, Tomasz Adamczyk, Marta Błochowiak, Zbigniew Antos, Anna Smolenko, Janusz Kubacki – Gorwecki, Krzysztof Wojciechowski, Halina Sajewska, Dominik Frąckowiak, Adam Jarzembowski, Tomasz Zakrzewski. Przewodniczącą zarządu została Daria Benke, wiceprzewodniczącą – Marta Błochowiak, członkami zarządu – Tomasz Adamczyk, Halina Sajewska, Adam Jarzembowski i Krzysztof Wojciechowski. W związku z rewitalizacją budynku przy ul. B. Chrobrego 40, na potrzeby działalności rady został przekazany w administrowanie lokal przy Rynku 10. Ze względu na bariery architektoniczne, na wniosek Zarządu Rady Osiedla nr 1 Stare Miasto od 2018 roku Rada Osiedla posiada swoją siedzibę w budynku w zasobach komunalnych przy ul. Papieża Jana Pawła II 5/3. – Od początku kadencji rada organizowała festyny sportowo – rekreacyjne dla mieszkańców Gniezna, w ramach których prowadzono integracyjne zabawy dla rodzin, często zabawy te łączyły pokolenia. Ponadto rada zajmowała się aktywizacją osób starszych. Organizowano spotkania literackie i wernisaże prac malarskich przy współpracy gnieźnieńskiej grupy artystycznej „Starówka” działającej przy Miejskim Ośrodku Kultury w Gnieźnie. Bardzo często nasi lokalni artyści starali się pokazać świat w sposób niestandardowy, poszukując ukrytych sensów i nieoczywistych odniesień. Integracja osób starszych przy pomocy ich pasji pozwoliła im najzwyczajniej na wyjście z domu i podzielenie się swoim talentem z innymi. W latach 2016-2022 corocznie rada w okresie przed Świętami Bożego Narodzenia organizowała spotkanie dla osób samotnych. Zadbano o przyjazną atmosferę z poczęstunkiem oraz z wręczaniem świątecznych upominków – informuje Daria Benke, przewodnicząca RO Stare Miasto.
Niestety, lata 2020-2021 przyniosły ograniczenia w organizowaniu imprez z uwagi na pandemię COVID 19. W tym czasie pamiętając o seniorach zamieszkujących gnieźnieńską Starówkę członkowie Rady Osiedla przy zachowaniu środków ostrożności osobiście udali się z paczkami świątecznymi do osób samotnych. Ten czas pokazał jak bardzo potrzebne są spotkania organizowane wcześniej stacjonarnie, które pozwalały spędzić czas z drugą osobą. – Kontynuując działalność poprzedniej kadencji rady organizowano Pojedynki Sportowo-Rekreacyjne Rad Osiedlowych pod patronatem Prezydenta Miasta Gniezna. Zwycięzcy współzawodnictw indywidualnych i zespołowych otrzymywali okolicznościowe puchary i medale, a mieszkańcy zwłaszcza najmłodsi korzystali z innych organizowanych atrakcji – dodaje Daria Benke.
Rada Osiedla dbała również w swojej działalności o potrzeby osób niepełnosprawnych, dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Młodych Wielkopolan. – Udało się zadbać o ucztę kulturalną dla osób z niepełnosprawnością, by obdarować uczestników słodkościami w okresie świątecznym. W czasie trwania kadencji stałym partnerem i współorganizatorem wydarzeń związanych z działalnością Rady Osiedla był Stanisław Dolaciński – prezes Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan, radny miasta Gniezna i mieszkaniec gnieźnieńskiej Starówki. Pomoc w wypełnianiu różnych dokumentów urzędowych stanowiło kolejną formę wsparcia dla osób potrzebujących w tym zakresie pomocy – podsumowuje pani przewodnicząca. (okz)