Shadow

Przewodniczący komisji wybrani

Na drugiej sesji Rady Gminy Gniezno, 5 grudnia zostali wybrani przewodniczący i składy komisji stałych, uchwalono stawki podatków od nieruchomości i od środków transportowych na 2019 rok oraz ustalono wynagrodzenie dla wójta gminy.
Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej została Agata Górna, a jej członkami Iwona Modrzejewska i Bolesław Dziel. Przewodniczącym Komisji Budżetowo-Gospodarczej został Patryk Dobrzyński, a jej członkami Kamila Butrymowicz, Maria Brykczyńska, Łukasz Ciesielski i Ryszard Majewski. Przewodniczącym Komisji Oświaty został Marian Kaźmierczak, a jej członkami Wioletta Nawrocka i Iwona Pajkert. Przewodniczącym Komisji Skarg, Wniosków i Petycji został Jakub Fryza, a jej członkami Agnieszka Rzempała – Chmielewska i Zygmunt Lewandowski. Powołano także na okres trzech miesięcy komisję statutową oraz trybu opracowania nowego statutu Gminy Gniezno, której przewodniczącą została Maria Brykczyńska, a jej członkami Agnieszka Rzempała – Chmielewska, Marian Kaźmierczak, Jakub Fryza i Łukasz Ciesielski. Ponadto radni jednogłośnie uchwalili wysokość stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok i wysokość stawek podatków od środków transportowych na 2019 rok. Wysokość stawek podatków jest taka sama jak w 2018 roku. Radni uchwalili także jednogłośnie wynagrodzenie wójta. Miesięczne wynagrodzenie wójt Marii Suplickiej wyniesie brutto 10 tys. 180 zł, w tym wynagrodzenie zasadnicze 4 tys. 700 zł, dodatek funkcyjny 1 tys. 900 zł, dodatek za wieloletnią pracę 940 zł, dodatek specjalny w wysokości 40 procent wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego 2 tys. 640 zł. W punkcie wolne wnioski i informacje radna Maria Brykczyńska zawnioskowała, aby na stronie internetowej gminy były umieszczane na bieżąco wszystkie interpelacje radnych, do czego zresztą zobowiązuje już ustawa. Zgodnie z nowymi przepisami ustawowymi radni interpelacje kierują do przewodniczącego, a nie ja wcześniej do wójta. Przewodniczący Mariusz Nawrocki zapewnił radną Marię Brykczyńską, że interpelacje radnych będą zamieszczane na stronie i zauważył, że strona internetowa gminy musi zostać zmieniona i dostosowana do nowych wymogów ustawowych. (bk) **