Shadow

Przewodniczący rady przeanalizował oświadczenia

Podczas piątkowych obrad Rady Gminy Niechanowo, 9 listopada przewodniczący Zdzisław Sikora zajął się analizą oświadczeń majątkowych, tak radnych, jak i wójta różanej gminy oraz… przewodniczącego RG Niechanowo.
Podczas analizy oświadczeń majątkowych Z. Sikora poinformował o różnych nieprawidłowościach – brakach formalnych i nieścisłości w oświadczeniach majątkowych w przypadku 8 radnych, ale także wójta i przewodniczącego (w obu tych ostatnich przypadkach potrzebne było złożenie ponownego oświadczenia majątkowego na prawidłowym formularzu z oryginalnym podpisem). – W dniu 12 września wystąpiono do wójta Eugeniusza Zamiara oraz do mnie o przesłanie oświadczenia majątkowego za rok 2017 na prawidłowym formularzu z oryginalnym podpisem. Prawidłowe dokumenty wpłynęły do wojewody wielkopolskiego 1 października bieżącego roku. Natomiast naczelnik Urzędu Skarbowego w Gnieźnie przesłał informację z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych radnych RG Niechanowo. Analiza przedmiotowych oświadczeń wykazała nieprawidłowości u 8 radnych. Na przykład nie wykazano dochodów z innych źródeł, nie określono tytułu prawnego do gospodarstwa rolnego, podano błędną powierzchnię działki, załączono niekompletną kopię zeznania rocznego, nie dołączono kopii zeznania rocznego, podano adres zamieszkania niezgodny z adresem wykazanym w zeznaniu rocznym, nie podano informacji o dochodzie z tytułu rent i emerytur, czy podano niepełną datę urodzenia. W oświadczeniach majątkowych pozostałych radnych RG Niechanowo nie stwierdzono nieprawidłowości. Jednocześnie naczelnik urzędu informuje, że do dnia spisania tej informacji nie przekazał żadnego z analizowanych oświadczeń majątkowych do Centralnego Biura Antykorupcyjnego w celu ewentualnej kontroli – poinformował przewodniczący Rady Gminy Niechanowo podczas piątkowych obrad. (jw)