Shadow

Przymiarki do podwyżek śmieci w Trzemesznie

Zmiany przepisów dotyczące gospodarki odpadami wymagają od lokalnych samorządów dostosowania się do nich. Główna zmiana to obowiązek segregacji odpadów. Dotychczas każdy mógł wybrać, czy chce segregować odpady, czy mimo większej opłaty nie przejmować się ich dzieleniem. Teraz takiej możliwości nie ma. Trzemeszeński ratusz proponuje, aby od 1 stycznia 2020 roku stawką obowiązującą za odpady było 19 zł. Cena ta i tak nie zbilansuje w całości funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w gminie.
O zmianach ustawowych, ich konsekwencjach i prognozach kosztowych co do roku 2020 w dziedzinie odpadów mówiła inspektor Monika Krawczak z trzemeszeńskiego ratusza, 20 listopada podczas wspólnego posiedzenia komisji rady miejskiej. Szacowane koszty na 2020 rok za odbieranie odpadów przez firmę wyłonioną w przetargu – wygrała go firma Remondis Aqua Trzemeszno – to 1 566 589,50 zł. Odzysk i unieszkodliwianie, to kwota szacunkowa (rozstrzygnięcie przetargu nastąpi po 19 grudnia) 1 372 711,86 zł. Zakup worków do selektywnej zbiórki – 40 tys. zł; prowadzenie PSZOK – 40 200 zł; 3 tys. – 16 tys. zł obsługa administracyjna systemu; edukacja ekologiczna – 5 tys. zł. Razem daje to kwotę szacunkową 3 043 501,36 zł. Dzieląc te pieniądze zgodnie z liczbą deklaracji wychodzi na osobę miesięcznie 20,65 zł.
Obecnie w gminie Trzemeszno opłata za selektywną zbiórkę odpadów to 13 złotych, przez długi czas kwota ta nie była zmieniana i wynosiła 10 złotych. Gmina ponosi jednak nadal ogromne obciążenie – około 1 mln złotych dopłacając do systemu. Podczas dyskusji radni mieli wiele wątpliwości co do kosztów, zwłaszcza związanych z wywozem odpadów i firmy Remondis Aqua Trzemeszno. Ostatecznie negatywnie zaopiniowali projekt uchwały, choć większość radnych wstrzymała się od głosu. Oznacza to, że temat ten na pewno zostaje otwarty.
RENATA PAŁUCKA