Shadow

Punkt „Czyste powietrze” na pikniku rodzinnym

Podczas pikniku rodzinnego, który odbył się na gnieźnieńskim Rynku został również promowany program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Czyste powietrze”.
Podczas imprezy informowano mieszkańców o możliwości skorzystania z dofinansowania na wymianę źródła ogrzewania lub termomodernizację budynku. Przekazywano również treści związane ze źródłami niskiej emisji, a także negatywnym wpływem zanieczyszczeń powietrza na zdrowie człowieka. Przypominamy: punkt konsultacyjno-informacyjny działa w Urzędzie Miejskim w Gnieźnie w godzinach: poniedziałek 14.30-16.30, wtorek 10.00-14.00 i czwartek 7.30-11.30. Z punktu mogą korzystać mieszkańcy Gniezna, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu i godziny wizyty. W celu uzyskania informacji o programie oraz w celu umówienia się na wizytę prosi się o kontakt telefoniczny pod numerem 61 426 04 76.
Podstawowe informacje o programie „Czyste powietrze” to: beneficjentami programu są osoby fizyczne, będące właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Zakres dofinansowania: wymiana starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła oraz prace termomodernizacyjne budynku. Dotacja może wynosić do 25 000 zł (+ 5000 zł z fotowoltaiką) dla podstawowego poziomu dofinansowania – Część I Programu i 32 000 zł (+ 5000 zł z fotowoltaiką) dla podwyższonego poziomu dofinansowania – Część II programu. Podstawowy poziom dofinansowania: roczny dochód beneficjenta, pochodzący z różnych źródeł (wykazany w PIT w polu „Podstawa obliczenia podatku”) nie może przekraczać 100 000 zł. W tej grupie brany jest pod uwagę tylko dochód beneficjenta. Podwyższony poziom dofinansowania: przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty: 1564 zł (netto) w gospodarstwie wieloosobowym i 2189 zł (netto) w gospodarstwie jednoosobowym.
Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania, powinna uzyskać do dnia złożenia wniosku, zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego. Zaświadczenia są wydawane dla mieszkańców Gniezna przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie, ul. Pocztowa 11, Dział Świadczeń Rodzinnych. Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia znajduje się na stronie MOPS Gniezno: mops.gniezno.pl/www2/czyste-powietrze/ Pierwszym i najważniejszym krokiem w procedurze aplikowania o dofinansowanie jest założenie konta na portalu beneficjenta: portalbeneficjenta.wfosgw.poznan.pl/. Wniosek o udzielenie dotacji jest interaktywny, dlatego wypełniany jest elektronicznie. (obk)