Shadow

Rada Kultury wybrała przewodniczącą

Powołana przez Krzysztofa Derezińskiego, burmistrza Trzemeszna Rada Kultury zaczęła pracę. We wtorek, 24 września odbyło się jej pierwsze posiedzenie, na którym rada ukonstytuowała się.
W salce posiedzeń trzemeszeńskiego ratusza K. Dereziński oraz Benedykt Nitka, przewodniczący Rady Miejskiej pogratulowali zebranym podjęcia się nowych obowiązków. Inicjatorką powstania rady była radna *Renata Buzała*, która jednak mimo propozycji objęcia funkcji przewodniczącej rady odmówiła z uwagi na nadmiar obowiązków. Krzysztof Dereziński zaznaczył, że przy wyborze osób do pracy w Radzie Kultury kierował się ich dorobkiem artystycznym i sukcesami osiągniętymi na polu kulturalnym. Podkreślił, że lista osób jest ciągle otwarta i jeżeli będzie taka potrzeba, ogłosi odpowiednie zarządzenie.
Na przewodniczącą rady wybrano *Małgorzatę van Brenk*. Jej zastępcą został *Andrzej Leśniewski,***a sekretarzem *Edyta Kubiak.***Pozostali członkowie: to *Renata Buzała, Marceli Konieczny, Danuta Kujawska, Rafał Nawrocki, Krzysztof Prus, Jolanta Sroczyńska – Pietz, Joanna Stejakowska, Danuta Szreder, Kamila Wesołowska, Mariusz Zieliński. *Zgodnie z rozporządzeniem burmistrza kadencja Rady Kultury zakończy się równocześnie z końcem kadencji obecnej Rady Miejskiej. Do zadań Rady Kultury należy między innymi: opiniowanie projektów budżetu i strategii gminy w zakresie dotyczącym kultury, inicjowanie dialogu na temat rozwoju kultury, upowszechnianie kultury wśród mieszkańców, promocję twórców i wydarzeń artystycznych, proponowanie rozwiązań w zakresie mecenatu nad działalnością kulturalną. (kar)