Shadow

Rada podzielona w kwestii pożyczki

Radni Rady Miejskiej Gminy Kłecko zebrali się 15 lipca w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury, by zagłosować nad poszczególnymi uchwałami. Burmistrz Adam Serwatka przedstawił obszernie swoje działania w okresie między sesjami, jednak najwięcej czasu dyskusja w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
 Jest to kwota ponad 13 353 000 złotych w trzech transzach: w 2020 – 122 000 złotych (na projekt budowlany), w 2021 – ponad 4 366 000 złotych i w 2022 ponad 8 865 000 złotych. Pożyczka ma zostać spłacona z dochodów własnych gminy w latach 2023-2029 i służyć będzie na realizację przedsięwzięcia „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej poza granicami aglomeracji Kłecko” (przedsięwzięcie w miejscowościach: Sulin, Komorowo, Waliszewo, Bielawy i Pruchnowo). Jak wskazał burmistrz Kłecka Adam Serwatka, ta inwestycja nie tylko przysłuży się rozwojowi kłeckiej gminy. – To kluczowy moment w procedowaniu także uchwał związanych ze zmianami w uchwale budżetowej na ten rok i Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2032. Ta sprawa związana z zaciągnięciem kredytu będzie skutkowała z kwestiami wspomnianych zmian. W ostatnich latach Gmina Kłecko postawiła na uregulowanie spraw związanych z gospodarką wodno-ściekową. Mamy nową oczyszczalnię ścieków, niektóre odcinki kanalizacji, te mniejsze są już zakończone, a teraz budowane są większe. Rozpoczęliśmy je w zeszłym roku, kończymy na jesień – Dziećmiarki, Czechy, Charbowo, Ułanowo i Polska Wieś. Wartość tej kanalizacji to prawie 20 000 000 złotych, oczyszczalni – ponad 11 000 000 złotych.
 Odcinek, o którym dziś mowa to koszt ponad 13 00 000 złotych. Tę inwestycję można przeprowadzić tylko korzystając ze środków zewnętrznych, nie stać nas na to z własnych środków. Pojawił się na rynku produkt pożyczki z częściowym umorzeniem. Nie do końca mając wiedzę, jak będę wyglądać najbliższe środki unijne, rekomenduję radzie, by skorzystać z tej pożyczki i zapewnić sobie realizację tej inwestycji. Rozpoczęcie budowy planowane jest na jesień przyszłego roku, a zakończenie w 2022 roku. Pozostaną mniejsze odcinki i miejscowości: Michalcza, Pomarzany, Wilkowyja i Kamieniec, gdzie będzie można powalczyć o środki unijne. W Komorowie oprócz kanalizacji, mieszkańcy czekają na budowę drogi z chodnikiem, więc dobrze byłoby to połączyć. Patrzę też z pewnej koncepcji rozwojowej gminy. Kanalizacja to nie jest już komfort, to wymóg XXI wieku – mówił burmistrz Kłecka.
 Podczas środowych obrad samorządowcy przez godzinę dyskutowali na ten temat. Kilku radnych było przeciwnych zaciągnięciu tak wysokiego kredytu bankowego, wskazując na spore zadłużenie gminy w kolejnych latach, inni podkreślali, że środki uzyskane w ten sposób posłużą w najbliższym czasie do realizacji tak potrzebnej rozbudowy sieci kanalizacyjnej poza granicami aglomeracji Kłecko. W dyskusji udział wzięli: Ewa Maćkowiak, Stanisław Borkowski, Krzysztof Skrzetuszewski, Rafał Kowalczyk, Tadeusz Dobrzycki, Jan Borkowicz, Dorota Jósiak, Michał Stosio oraz prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kłecku Tomasz Nowak. Radni głosami 9 za, 3 przeciw przy 1 wstrzymującym się wypowiedzieli się w kwestii uchwały w sprawie zaciągnięcia wspomnianego kredytu. Podobnie było przy zmianach w WPF na lata 2020-2023, a w głosowaniu nad zmianami w tegorocznym budżecie 9 radnych było za, a 4 wstrzymało się od głosu. JAROSŁAW WALERCZAK