Shadow

Rada Powiatu Gnieźnieńskiego uchwaliła budżet na 2021 rok

W czwartek, 14 stycznia podczas zdalnych obradach radni powiatu większością głosów (przy 20 za i 6 przeciw) uchwalili budżet na 2021 rok. Planowane dochody mają wynieść 164 mln 797 tys. 666 zł, wydatki 180 mln 276 tys. 376 zł, a deficyt 15 mln 478 tys. 710 zł. Wydatki majątkowe zaplanowano na poziomie powyżej 22 mln zł.
Procedura uchwalenia budżetu na 2021 rok rozpoczęła się od przedstawienia przez skarbnik Aleksandrę Piątkowską-Radom projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi. Następnie przewodniczący rady Dariusz Pilak odczytał opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, która jest pozytywna, a przewodniczący komisji finansowej Marek Gotowała przedstawił opinie wszystkich komisji, które także są pozytywne. Po tych informacjach odbyła się dyskusja, w której głos zabrało trzech radnych: w imieniu PO-SLD przewodniczący tego klubu Radosław Sobkowiak, w imieniu PSL Stanisław Szczepański, a w imieniu PiS przewodniczący Marcin Makohoński. Przewodniczący R. Sobkowiak powiedział, że wprowadzony 20 grudnia 2019 roku program postępowania ostrożnościowego przyjęty przez radnych powiatu, wbrew niektórym radnym nie był polityczny, a właśnie nad wyraz ekonomiczny. – Dzięki temu zarząd powiatu gnieźnieńskiego miał wyznaczone kierunki do działania, do poprawy sytuacji finansowej jednostki, zapewnienia płynności finansowej na kolejne lata oraz umożliwienia realizacji następnych budżetów m.in. tegoroczny zgodny z przepisami ustawy o finansach publicznych. To właśnie na zarządzie powiatu spoczywa obowiązek w miarę możliwości finansowych świadczenia podstawowych usług publicznych, troski o zapewnienie mieszkańcom pomocy i ochrony, a także tworzenia warunków do rozwoju lokalnej gospodarki. Ten zarząd w sposób przemyślany pozyskuje dochody, gromadzi je, planuje i dokonuje wydatków na cele bieżące i na cele rozwojowe, co w konsekwencji wpływa na właściwe prowadzenie gospodarki budżetowej i rozwój powiatu gnieźnieńskiego. Dlatego też klub radnych Koalicji Obywatelskiej będzie głosował za przyjęciem budżetu na 2021 rok – zaznaczył R. Sobkowiak.
Radny S. Szczepański poinformował, że są zadowoleni co do budżetu drogowego. Przewodniczący M. Makohoński natomiast zauważył, że budżet na 2021 rok to dokument bardzo trudny, gdyż z jednej strony powstaje w aurze pandemii i niepewnej przyszłości pod kątem ekonomicznym, a z drugiej jednak strony daje niespotykane możliwości zmniejszenia wydatków w wielu obszarach działalności i choćby przekierowania tych środków na cele konieczne z punktu widzenia zdrowia i życia mieszkańców powiatu. – Projekt budżetu, nad którym pochylamy się to oczywiście zwiększenie dochodów do 164 mln zł dzięki wsparciu m.in. rządu poprzez zwiększenie chociażby subwencji oświatowych. Niemniej jednak zwiększeniu dochodów towarzyszą również wydatki, które adekwatnie rosną. Całość zamyka się w deficycie sięgającym aż 15 mln zł przy ubiegłorocznym deficycie, który mieliśmy na poziomie 7 mln zł, więc kwota deficytu jest zatem podwojona. Projekt budżetu na 2021 rok przedstawiony przez zarząd powiatu gnieźnieńskiego, przez koalicję PO-SLD jest niewątpliwie bardzo ostrożny, bez szerszej wizji na kolejne lata. Trudno jednak mówić o takiej ekonomicznej dalekowzroczności, kiedy jako powiat nie mamy wciąż uchwalonej nowej strategii działania, programu operacyjnego, czy też jakiegoś planu rozwoju lokalnego. Świadczą o tym chociażby rezerwy, które w tym roku planuje się na poziomie aż 4,6 mln zł, z czego milion złotych to rezerwa ogólna. Pokazują one doskonale, że przyjmujemy postawę oczekiwania, a nie wyjścia z inicjatywą. Wątpliwości nasze budzi fakt zaplanowania tylko 2 mln zł na gnieźnieński szpital i trzeba tu przypomnieć, że są to środki na spłatę ujemnego wyniku finansowego szpitala za 2019 rok. Nie ma zapisanych natomiast jakichkolwiek pieniędzy na inwestycje, czy też bieżącą działalność, a właśnie tutaj powinny być skierowane środki, które służba zdrowia potrzebuje ich dzisiaj najwięcej. Przekonamy się o tym już za moment, kiedy przyjdzie pochylić się nam nad projektem programu naprawczego szpitala, nad jego 50-milionowym zadłużeniem i odsetkami, nad koniecznością zwolnień w obszarze administracji, czy realizacją planów dotyczących mariażu z oddziałami „Dziekanki”. Szkoda, że nie została jednak zwiększona kwota inwestycji na drogach i mamy tylko te 6 mln zł, czy na melioracje do poziomu chociażby 200 tys. zł, a to wskazywaliśmy podczas jednej z ostatnich sesji rady powiatu.
Nasze wątpliwości budzi także fakt podziału tzw. drobnych środków chociażby na promocję i kulturę. Trudno dzisiaj wspierać projekt wycieczek autokarowych połączonych z posiłkami, które są zaplanowane już na maj i wpisane w budżet, chociaż wiemy, że przy obecnych obostrzeniach rygorystycznych nie odbędą się. Natomiast promocja gospodarcza powiatu, o której tak szeroko i często słyszymy na sesjach rady powiatu gnieźnieńskiego została wyceniona na zaledwie 2 tys. zł, gdzie pod tą kwotą wpisano szereg zadań od spotkań po szkolenia. Jesteśmy także powiatem rolniczym i nic tego nie zmieni. Dziwne jest to, że będziemy realizować zadania z rolnictwa na poziomie 15 tys. zł, z czego 5 tys. zł to będą dotacje. Klub radnych Prawo i Sprawiedliwość będzie głosował zgodnie ze swoim stanowiskiem przeciwko projektowi budżetu na 2021 rok – wyjaśnił M. Makohoński.
Po krótkiej dyskusji odbyło się głosowanie, podczas którego na 26 zalogowanych radnych 20 było za przyjęciem budżetu na 2021 rok (PO, SLD, PSL), a 6 przeciw (PiS). Wydatki majątkowe powiatu gnieźnieńskiego zaplanowane na 2021 rok to m.in. na drogi powiatowe 6 mln 358 tys. 631 zł, na turystykę 20 tys. zł, na administrację publiczną 2 mln 571 tys. 806 zł, na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową 1 mln 025 tys. zł, na oświatę i wychowanie 1 mln 195 tys. 794 zł, na ochronę zdrowia 224 tys. 586 zł, na pomoc społeczną 1 mln 086 tys. 477 zł, na rodzinę 1 mln 303 tys. 527 zł, na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 797 tys. 647 zł, na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego 2 mln 785 tys. 353 zł. BEATA KRZYŚKA
**
**