Shadow

Rada Seniorów rozpoczęła kolejną kadencję


W piątek, 23 czerwca odbyła się inauguracyjna sesja Rady Seniorów Miasta i Gminy Czerniejewo. Tym sposobem oficjalnie rozpoczęto drugą kadencję senioralnego organu. Skład nowej rady utworzyło piętnastu mieszkańców gminy Czerniejewo, którym rola osób starszych w życiu społecznym nie jest obojętna. W trakcie pierwszych obrad radni seniorzy zwyczajowo złożyli uroczyste ślubowanie, odebrali zaświadczenia potwierdzające ich wybór do Rady Seniorów, a także wybrali spośród siebie skład prezydium.
Przypomnijmy, pomysł by w gminie Czerniejewo powstała Rada Seniorów, narodził się jeszcze w poprzedniej kadencji samorządowej, jednak to dopiero nowy burmistrz – Tadeusz Szymanek wraz z nową Radą Miasta i Gminy Czerniejewo słowo przełożyli w czyn uchwałą z 25 marca 2015 roku oficjalnie powołując senioralny organ. W założeniach statutowych Rada Seniorów ma zapewniać starszym mieszkańcom możliwość aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym, ma służyć integracji międzypokoleniowej i wspieraniu środowiska osób starszych. Kadencja senioralnego organu – zgodnie z zapisem w statucie – trwa dwa lata. Powołana w 2015 roku Rada Seniorów swoją kadencję zakończyła w tym roku. Wybory na kolejną kadencję (2017 – 2019) odbyły się 12 i 13 czerwca (w Czerniejewie i w Żydowie). Spośród 23 zgłoszonych kandydatów do Rady Seniorów wybrano 15 osób. Wśród nich są zarówno radni seniorzy zpoprzedniej kadencji (Grażyna Bączyk, Janusz Grzyb, Andrzej Kryszak, Halina Prusak, Walerian Ryszczuk, Aleksander Stamm, Zofia Szelewska, Ewa Szmyt, Zygmunt Teodorczak, Maria Waluszyńska,), ale są i nowe twarze (Danuta Fic, Zbigniew Korniło, Zdzisława Korniło, Elżbieta Wilczyńska, Marian Wiliński).
Inauguracyjna sesja Rady Seniorów kadencji 2017 – 2019 odbyła się 23 czerwca. Na pierwsze obrady rajcy seniorzy stawili się niemal w komplecie (14 radnych). Do momentu wybrania przewodniczącego sesję poprowadził Jan Kulpiński – przewodniczący Rady Miasta i Gminy Czerniejewo, który witając wszystkich zgromadzonych, pogratulował członkom rady senioralnej wyboru. – W imieniu Rady Miasta i Gminy Czerniejewo i swoim własnym życzę państwu samych sukcesów, owocnej współpracy w ramach Rady Seniorów i dobrej współpracy z władzami samorządowymi, z Radą Miasta i Gminy Czerniejewo, z Młodzieżową Radą Miasta i Gminy Czerniejewo i z wszystkimi podmiotami, które działają na rzecz dobra naszej małej ojczyzny – powiedział przewodniczący Jan Kulpiński. Do życzeń i gratulacji przyłączył się również burmistrz Tadeusz Szymanek. – Ja wiem, że ten organ nazywa się Radą Seniorów, ale doświadczenie ostatnich dwóch lat pokazuje, że państwo są tylko z nazwy seniorami, a duchem, ciałem i zachowaniem jesteście państwo kwitnącymi ludźmi. Myślę, że te dwa lata, które są przed nami, będą latami w czasie których udowodnicie, że Rada Seniorów gminy Czerniejewo jest czymś wyjątkowym, a samo to słowo „senior” brzmi dumnie. Życzę państwu z całego serca, aby te najbliższe dwa lata były czasem spełnienia się w tym co robicie, przede wszystkim żebyście czuli satysfakcję z dobrze wykonanej pracy – mówił włodarz Czerniejewa. Po tym słowie wstępu nastąpiło wręczenie zaświadczeń o wyborze i zaprzysiężenie nowych członków Rady Seniorów. Następnie, pod czujnym okiem przewodniczącego Jana Kulpińskiego radni seniorzy wybrali spośród siebie członków komisji skrutacyjnej, którzy w dalszej części spotkania czuwali nad wyborem prezydium rady. W pierwszej kolejności, w głosowaniu tajnym, jednogłośnie wybrano przewodniczącego Rady Seniorów, który został Janusz Grzyb. Co ciekawe, Janusz Grzyb pełnił funkcję przewodniczącego Rady Seniorów również w kadencji 2015 – 2017. – Mam nadzieję i jestem przekonany, że wspólnie utworzymy dobry zespół, który będzie kontynuował dobry zwyczaj pracy dla lokalnej społeczności i działalności na rzecz promocji naszej małej ojczyzny. Jestem też przekonany, że współpraca z samorządem, z burmistrzem, z przewodniczącym i radnymi Rady Miasta i Gminy Czerniejewo, z sołtysami i przedstawicielami instytucji z terenu naszej gminy będzie owocowała w dobre i cenne przedsięwzięcia – mówił Janusz Grzyb, dziękując radnym seniorom za wybór. W dalszej części obrad, już pod wodzą nowego przewodniczącego, radni wybrali pozostałych członków prezydium: wiceprzewodniczących – Andrzeja Kryszaka i Grażynę Bączyk oraz sekretarza – Danutę Fic. Na zakończenie inauguracyjnej sesji, w części poświęconej na wolne głosy i wnioski, o głos poprosił wiceprzewodniczący Andrzej Kryszak, który złożył wniosek formalny o przygotowanie uchwały dla Rady Miasta i Gminy Czerniejewo, zmieniającej statut Rady Seniorów – zaproponowana zmiana polegałaby na umieszczeniu w statucie zapisu o możliwości powołania od jednego do trzech dodatkowych członków prezydium Rady Seniorów. Wniosek radnego został poparty przez przewodniczącego Janusza Grzyba. Na tym obrady zakończono. Kolejna sesja Rady Seniorów Miasta i Gminy Czerniejewo odbędzie się po wakacjach.
KINGA STRZELEC