Shadow

Radni Gminy Gniezno uchwalili budżet na 2021 rok

W czwartek, 28 stycznia radni Rady Gminy Gniezno jednogłośnie przyjęli budżet na 2021 rok. Planowane dochody wynoszą 71 mln 263 tys. 705 zł, wydatki 73 mln 637 tys. 976 zł, a deficyt 2 mln 374 tys. 271 zł.
Radnym założenia budżetu przedstawiła skarbnik Lidia Lebizon. Następnie przewodniczący rady Mariusz Nawrocki poinformował, że opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu jak i poszczególnych komisji do budżetu są pozytywne. Radni nie dyskutowali nad budżetem na 2021 rok i jednogłośnie go przyjęli przy 15 głosach za. Jednogłośnie uchwalili także Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gniezno.
Wydatki majątkowe w budżecie na 2021 rok zaplanowano w kwocie 11 mln 232 tys. 457 zł, w tym m.in. na melioracje wodne 50 tys. zł, na infrastrukturę wodociągową 1 mln 275 tys. 626 zł, na drogi publiczne gminne 4 mln 690 tys. 752 zł, na zadania w zakresie upowszechniania turystyki 6 tys. zł, na zakup samochodu służbowego 60 tys. zł, na budowę budynku szkolno-przedszkolnego w Jankowie Dolnym 4 mln 487 tys. 271 zł, na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu 75 tys. zł, na oświetlenie ulic, placów i dróg 331 tys. 591 zł, na budowę drewnianego budynku gospodarczego na terenie parku w Szczytnikach Duchownych 30 tys. zł, na zagospodarowanie i wyposażenie terenu parku w Szczytnikach Duchownych 8 tys. 730 zł, na siłownię zewnętrzną w Mnichowie 18 tys. 164 zł, na plac zabaw przy świetlicy w Modliszewku 15 tys. zł, na budowę garażu blaszanego wraz z podłożem w Piekarach 10 tys. zł, na wykonanie altany na placu zabaw w Skiereszewie 12 tys. 811 zł, na urządzenie placu zabaw w Ganinie 11 tys. 961 zł, na budowę skateparku w Jankowie Dolnym 6 tys. 850 zł i na urządzenie placu rekreacyjnego w Oborze 14 tys. 587 zł. (bk)