Shadow

Radni miejscy odebrali zaświadczenia

*W poniedziałek, 29 października w Starym Ratuszu radni wybrani do nowej Rady Miasta Gniezna odebrali od Miejskiej Komisji Wyborczej oficjalne zaświadczenia, potwierdzające otrzymanie mandatu w kadencji 2018-2023. *
Zaświadczenia otrzymali: Bogusława Młodzikowska, Anna Krzymińska, Sylwia Jabłońska, Olga Gandurska, Dariusz Banicki, Marek Bartkowicz, Janusz Brzuszkiewicz, Jan Budzyński, Jerzy Chorn, Aleksander Ditbrener, Stanisław Dolaciński, Tomasz Dzionek, Michał Glejzer, Marcin Jagodziński, Paweł Kamiński, Artur Kuczma, Zdzisław Kujawa, Arkadiusz Masłowski, Jan Szarzyński, Andrzej Wdzięczny, Rafael Wojciechowski oraz prezydenci Tomasz Budasz i Michał Powałowski (ze względu na pełnione przez nich funkcje w Urzędzie Miejskim, mandaty radnych przypadną kolejnym według liczby otrzymanych głosów w okręgach, czyli Angelice Ślachcińskiej i Tadeuszowi Purolowi). Pierwsza sesja nowej rady zaplanowana jest na drugą połowę listopada. (bk)