Shadow

Radni miejscy pytają o wycinkę drzew przy jeziorze Winiary

W czwartek, 19 sierpnia na zdalnym posiedzeniu Komisji gospodarki miejskiej i ochrony środowiska Rady Miasta Gniezna, radni dyskutowali m.in. na temat rewitalizacji jeziora Winiary.
Jak poinformował przewodniczący komisji Tadeusz Purol, radni otrzymali materiały dotyczące przebiegu rewitalizacji tego jeziora. Najpierw krótko na temat planów dotyczących tej rewitalizacji wypowiedział się zastępca prezydenta Jarosław Grobelny. Jak poinformował zastępca prezydenta, projekt jest już gotowy, a prace związane z modernizacją tego terenu rozpoczną się w przyszłym roku. W projekcie przewidziano m.in. poprawienie infrastruktury wokół jeziora łącznie z małą architekturą. – Mam nadzieję, że po rewitalizacji jezioro Winiary uzyska swój właściwy blask – powiedział zastępca prezydenta J. Grobelny. Po krótkim przedstawieniu przez zastępcę prezydenta planów dotyczących odnowienia tego terenu kilkoro radnych zadawało pytania, w szczególności dotyczących wycinki drzew.
Pierwszy pytanie zadał przewodniczący T. Purol, który zapytał o mostek przy zejściu do plaży: czy będzie zlikwidowany, czy wyremontowany? Zastępca prezydent odpowiedział, że nie zapadła jeszcze ostateczna decyzja w sprawie tego mostku, ale albo zostanie zlikwidowany, albo naprawiony, a jego naprawa nie została ujęta w projekcie rewitalizacji. Radni Sylwia Przybylska i Tomasz Dzionek pytali, czy w związku z rewitalizacją jeziora Winiary jest zaplanowana wycinka drzew, a jeżeli tak, to ilu drzew? Zastępca prezydenta J. Grobelny odpowiedział, że w ramach tej inwestycji nie będą wycinane drzewa, dlatego że ta odnowa w głównej mierze odbędzie się w dotychczasowych rozwiązaniach komunikacyjnych. (bk)