Shadow

Radni o wydatkach na OSP i inwestycjach gminnych


W środę, 19 lipca radni Gminy Gniezno, członkowie Komisji Rewizyjnej przeanalizowali wydatkowanie na cztery jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, zapoznali się z wykonaniem i realizacją gminnych inwestycji oraz wpływami z podatku od środków transportowych
**Pierwszy temat, którym zajęli się radni dotyczył wpływów i ściągalności podatku od środków transportowych. Paweł Jesiołowski, przewodniczący komisji przedstawił radnym dane dotyczące podatku od środków transportowych na dzień 30 czerwca 2017 roku. Przekazał, że należność podatku od środków transportowych wynosi od osób fizycznych 215 tys. 367 zł, a od osób prawnych 50 tys. 933 zł. Kwota podatku wpłacona przez podatników będącymi osobami fizycznymi to 108 tys. 537 zł, a będących osobami prawnymi to 26 tys. 984 zł. Kwota zaległości w podatku u osób fizycznych wynosi 18 tys. 498 zł, a u osób prawnych 1.372 zł. Kwota pozostała do zapłaty podatku u osób fizycznych wynosi 106 tys. 829 zł, a u osób prawnych 23 tys. 949 zł. Gmina wydała jedną decyzję o rozłożeniu na raty zaległości podatkowej oraz wysłała 17 upomnień na łączną kwotę 10 tys. 838 zł, z czego podatnicy dokonali wpłat zaległego podatku w kwocie 9 tys. 565 zł. Gmina wystawiła także 7 tytułów wykonawczych. Drugi temat posiedzenia komisji dotyczył wykonania i realizacji inwestycji. Radnym informacje na ten temat przekazała skarbnik Gabriela Cempel, która powiedziała, że dwie priorytetowe inwestycje, które realizuje gmina to oczywiście budowa przedszkola w Zdziechowie, która została ukończona w pierwszej połowie tego roku. Przedszkole zostało oddane oficjalnie do użytku pod koniec czerwca. Druga duża inwestycja to budowa sali sportowej w Zdziechowie, która jest w trakcie realizacji. Budowa hali sportowej to drugi etap inwestycji pn. „Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego”. W powstającym budynku znajdować się będzie pełnowymiarowa arena sportowa z widownią przewidzianą dla 307 widzów, 4 zespoły szatniowe z węzłami sanitarnymi, pomieszczenie dla trenerów i sędziów, pokój socjalny oraz magazyny. Na piętrze budynku znajdzie się salka fitness oraz sala rehabilitacyjna i konferencyjna. Budynek zaprojektowano bez barier architektonicznych, a wszystkie pomieszczenia w budynku zostały przystosowane do poruszania się po nich przez osoby niepełnosprawne. W obrębie areny sportowej zaprojektowano pełnowymiarowe boiska do piłki ręcznej, koszykówki oraz boisko główne i treningowe do siatkówki. Znajdzie się tam również kort tenisowy. Oddanie hali do użytku planowane jest na czerwiec 2018 roku. Trzeci temat, który omówili radni dotyczył wydatkowania środków na Ochotnicze Straże Pożarne. Skarbnik Gabriela Cempel poinformowała, że z budżetu gminy na rok 2017 na funkcjonowanie OSP zabezpieczono 236 tys. 098 zł, w tym na akcje gaśnicze i szkolenia 48 tys. 267 zł (na dzień 30 czerwca 2017 roku z tego przeznaczono 14 tys. 733 zł), co pokazuje, że na szczęście nie było do tej pory dużo pożarów, na remonty przeznaczono 44 tys. 924 zł oraz na materiały i wyposażenie 45 tys. 486 zł. Przewodniczący Paweł Jesiołowski powiedział, że w gminie funkcjonują cztery jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej: w Mnichowie, Zdziechowie, Modliszewie i Strzyżewie Smykowym. Dwie jednostki OSP Zdziechowa i OSP Modliszewko są w krajowym systemie powiadamiania. Na zakończenie obrad poinformował także, że w najbliższym czasie przy OSP Mnichowo zostanie postawiona figurka św. Floriana, patrona strażaków. (bk)