Shadow

Radni poparli propozycję prezydenta, a nie prośbę mieszkańców

W sprawie wprowadzenia opłat za postój na parkingu u zbiegu ulic Pocztowej i Konikowo radni miejscy odrzucili petycję mieszkańców, którzy zaapelowali zarówno do nich jak i do prezydenta, żeby nie wprowadzać opłat na tym parkingu. Argumentowali to m.in. tym, że kiedy został on wybudowany w 2016 roku to padło zapewnienie od urzędników, że ten parking będzie ogólnodostępny dla mieszkańców i bezpłatny. Od listopada parking ma być jednak płatny od godziny 7 do 17. Do tego nie wszyscy mieszkańcy korzystający z niego będą mogli wykupić miesięczny abonament od miasta.
Na początku sierpnia mieszkańcy trzech nieruchomości przy ulicach Pocztowej i Konikowo wystosowali do prezydenta i radnych miejskich petycję, w której sprzeciwiają się utworzeniu płatnego parkingu u zbiegu ulic Pocztowej i Konikowo. Autorzy petycji przypomnieli, że kiedy w 2016 roku ten parking został wybudowany za 281 tys. zł, to rzeczniczka urzędu Anna Dzionek informowała wówczas, że „Parking przy ul. Konikowo będzie parkingiem bezpłatnym, ogólnodostępnym dla mieszkańców”. Mieszkańcy podkreślają także, że przystosowanie tego parkingu do formy płatnej m.in. zamontowanie szlabanu będzie kosztowało kasę miejską 170 tys. zł i wskazują, że zamiast wydawać te pieniądze na ten cel, to można je przeznaczyć na coś bardziej potrzebnego. Zmiana tego parkingu z bezpłatnego na płatny jest podyktowana tym, że od listopada do budynku przy ul. Pocztowej ma zostać przeniesionych kilka instytucji: Straż Miejska, częściowo Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i otworzy się żłobek. Dlatego urzędnikom chodzi o rotacje miejsc na tym parkingu i możliwość płatnego postoju dla petentów tych instytucji. Mieszkańcy także sprzeciwiają się takiemu rozwiązaniu, bo według nich to jeszcze bardziej zwiększy ruch samochodowy i komunikację w tym rejonie.
Petycją mieszkańców zajęli się radni na posiedzeniu komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miasta Gniezna w piątek, 11 września i po wysłuchaniu obu stron: prezydenta i mieszkanek radni poparli jednak propozycje prezydenta. Przybyłe na posiedzenie komisji reprezentantki mieszkańców prosiły o możliwość wykupienia miesięcznych abonamentów w wysokości 60 zł, podobnie jak mogą to robić inni mieszkańcy Starego Miasta. Reprezentujący prezydenta jego zastępca Michał Powałowski przekazał, że mieszkańcy, którzy kupili swoje mieszkania w tym rejonie od dewelopera powinni mieć zapewnione miejsca parkingowe przez niego. – Obowiązkiem dewelopera było stworzenie tych miejsc parkingowych, a jak on to dalej rozwiązuje z potencjalnymi nabywcami mieszkań, to już nie jest kwestią miasta. Nie zawsze deweloperzy mówią nabywcom wszystkiego – wyjaśniał zastępca prezydenta M. Powałowski. Obecna na komisji mieszkanka poinformowała, że kiedy kupowali te mieszkania nie wiedzieli, że nie będą mogli wykupić miejsc parkingowych. A teraz okazuje się, że deweloper nie zapewnił miejsc parkingowych bezpłatnie, a proponuje mieszkańcom wynajem miejsca parkingowego za 140 zł miesięcznie. Możliwość wykupienia od miasta miesięcznego abonamentu otrzymali tylko mieszkańcy dwóch budynków, które zostały wybudowane 80 lat temu przy ul. Pocztowej 20 (10 mieszkań) i Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Konikowo 2 (4 mieszkania). Ale już mieszkańcy Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Pocztowej 18A (15 mieszkań) takiej możliwości nie mają, bo jest to budynek deweloperski. Reprezentantka mieszkańców zwróciła także uwagę, że nie wszyscy z tego budynku będą zainteresowani wykupieniem abonamentu od miasta, bo wykupują od dewelopera.
Zastępca prezydenta M. Powałowski przekazał, że pierwsze pół godziny parkowania będzie bezpłatne, a po g. 17 parking do g. 7 rano będzie bezpłatny i mieszkańcy będą mogli z niego korzystać. Parking jest przystosowany dla 39 samochodów. Zastępca prezydenta poinformował także, że jest możliwość bezpłatnego parkowania na parkingu przy ul. Sobieskiego (na terenie po byłych koszarach) i jest wejście do niego od strony ul. Pocztowej (za budynkiem obecnego przedszkola). Poinformował także, że wkrótce ma się rozpocząć budowa centrum przesiadkowego przy dworcu i tam też będą bezpłatne miejsca parkingowe. Propozycje prezydenta nie do końca satysfakcjonują tych mieszkańców, a ich reprezentantki wychodziły z posiedzenia komisji rozczarowane i z poczuciem bezsilności. Liczyły na zrozumienie radnych, którzy według nich i jak napisali w swojej petycji: „Wybrani przez obywateli, z założenia dla obywateli! Nie zapominajcie o ludziach, których reprezentujecie w czasie prac na rzecz miasta! Nie pozwólcie, aby mieszkańcy zamiast ułatwień, otrzymywali utrudnienia i kolejne opłaty. Bądźcie innowacyjni w swoich pomysłach, a przede wszystkim słuchajcie tych, na których zależeć Wam powinno najbardziej, czyli ludzi, o których interesy powinniście dbać!”. W tym przypadku radni jednak poparli propozycje prezydenta, czyli pierwsze pół godziny parkowania jest bezpłatne i bezpłatne parkowanie po g. 17, a nie prośbę mieszkańców o bezpłatny parking, albo o konsensus, żeby mieszkańcy budynku przy ul. Pocztowej 18A również mogli wykupić abonament miesięczny od miasta. Za propozycjami prezydenta i odrzucaniem petycji głosowało trzech radnych: Jan Budzyński i Tadeusz Purol z SLD oraz Andrzej Wdzięczny z PiS. Nieobecny był radny Tomasz Dzionek. BEATA KRZYŚKA**
**
**