Shadow

Radni powiatowi poparli petycję

Podczas posiedzenia 9 czerwca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, jej członkowie dyskutowali w sprawie petycji grupy mieszkańców Gniezna i gminy Gniezno, reprezentowanych przez jedną z radnych gminnych. Petycja dotyczyła działań mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej numer 194A z ulicą Gdańską w Gnieźnie, a także na skrzyżowaniu tej drogi z drogą powiatową numer 2213P w Goślinowie. Pod petycją podpisały się 684 osoby. Komisja obradowała w sali sesyjnej starostwa.
Podczas tych obrad, w przedmiotowej sprawie, w petycji sformułowano postulat podjęcia uchwały popierającej inicjatywy: budowy ronda na tym pierwszym skrzyżowaniu oraz zmiany organizacji ruchu na wspomnianym drugim skrzyżowaniu poprzez stworzenie pasów wjazdu i wyjazdu na drogę powiatową. W odniesieniu do pierwszego z tych skrzyżowań w petycji przywołano argumenty dotyczące planowanej zmiany oznakowania drogowego związanego z drogą ekspresową S5, budowy w bliskiej odległości od tego skrzyżowania restauracji KFC oraz inwestycji przemysłowej w bliskim sąsiedztwie skrzyżowania. Natomiast w przypadku skrzyżowania drogi wojewódzkiej z powiatową w Goślinowie, w petycji wskazano znaczne natężenie ruchu i jego spodziewany wzrost w najbliższym czasie. Komisja zapoznała się ze stanowiskiem Jerzego Szczepańskiego, dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg. – Wybudowanie ronda na wspomnianym skrzyżowaniu poprawi bezpieczeństwo i łatwość wyjazdu oraz wiele kwestii związanych z ruchem na tej drodze wojewódzkiej i w tym miejscu przy galerii handlowej. Wiele zależy od „dróg wojewódzkich”, bo nasza droga powiatowa nie dochodzi do tego miejsca, gdyż przebieg naszej drogi powiatowej prowadzi na Pyszczynek, a ten fragment dochodzący do drogi numer 194A jest zarządzany przez „drogi wojewódzkie”. Inicjatorem przebudowy powinien być zatem Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu. Ten kto podejmuje inicjatywę ponosi całe koszty przebudowy tego skrzyżowania – wskazał J. Szczepański.
Członkowie komisji uznali, że postulowane w tej petycji rozwiązania istotnie przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w obrębie wspomnianych wyżej skrzyżowań i jako takie zasługują na wsparcie. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji poparła jednogłośnie petycję grupy prawie 700 osób i zarekomendowała podjęcie przez Radę Powiatu Gnieźnieńskiego uchwały udzielającej wsparcia postulatom wspomnianej petycji. JAROSŁAW WALERCZAK