Shadow

Radni poznali wyniki z egzaminów w miejskich szkołach

Na posiedzeniu komisji oświaty 23 października zastępca prezydenta Michał Powałowski i dyrektor Wydziału Edukacji Marian Pokładecki przedstawili radnym informację o stanie realizacji zadań oświatowych Miasta Gniezna za rok szkolny 2018/2019, w tym wyniki z egzaminów klas ósmych.
Jak poinformował dyrektor M. Pokładecki, do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego przystąpiło 582 uczniów uzyskując średnio wynik 58,70%, do egzaminu z matematyki 581 uczniów uzyskując średni wynik 47,78%, do egzaminu z języka angielskiego przystąpiło 577 uczniów uzyskując średnio 57,46%, a do egzaminu z języka niemieckiego przystąpiło 5 uczniów uzyskując średnio 34,80%. Natomiast do części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego w tym roku przystąpiło 519 uczniów uzyskując średnio z języka polskiego 56,19%, natomiast z WOS i historii 53,16%.
Do części matematyczno-przyrodniczej egzaminu przystąpiło także 519 uczniów uzyskując przeciętnie 33,64% z matematyki i 42,05% z przedmiotów przyrodniczych. Do części podstawowej z języka angielskiego przystąpiło 488 uczniów uzyskując średnio 60, 99%, a do części rozszerzonej przystąpiło 487 uczniów uzyskując średnio 42,44%. Do egzaminu z języka niemieckiego na poziomie podstawowym przystąpiło 28 uczniów uzyskując średnio 49,56%. Do egzaminu z języka hiszpańskiego przystąpiło 3 uczniów uzyskując średnio 42,67% na poziomie podstawowym, a na poziomie rozszerzonym 20,50%. Zastępca prezydenta przekazał natomiast, że otrzymana subwencja oświatowa w 2018 roku wyniosła 45 mln 786 tys. 161 zł, a w 2019 roku 47 mln 302 tys. 936 zł. Natomiast wydatki na oświatę i wychowanie jakie poniosło Miasto Gniezno to w 2018 roku 91 mln 203 tys. 197 zł, a w 2019 roku 93 mln 493 tys. 991 zł. Ogółem do publicznych i niepublicznych placówek oświatowych w roku szkolnym 2018/2019 uczęszczało do przedszkoli 2861 dzieci, do szkół podstawowych 6430 uczniów, a do gimnazjów 101 uczniów. (bk)
**