Shadow

Radni przeanalizowali budżet oświatowy za 2018 rok

Na posiedzeniu Komisji Oświaty Rady Miasta Gniezna, 22 maja urzędnicy zapoznali radnych miejskich z wykorzystaniem budżetu w dziale oświata i wychowanie za 2018 rok oraz z wykorzystaniem subwencji oświatowej w 2018 roku. Miasto Gniezno na funkcjonowanie oświaty w 2018 roku wydało prawie 68 mln zł, a subwencja wyniosła ok. 46 mln zł.
Radnym analizę budżetu oświatowego za 2018 rok przedstawił zastępca prezydenta Michał Powałowski. Poinformował, że w 2018 roku w szkołach podstawowych były 234 oddziały, do których uczęszczało 5 tysięcy 234 uczniów. – Koszty funkcjonowania szkół podstawowych prowadzonych przez miasto w omawianym okresie wyniosły 37 mln 917 tys. 409 zł. Zasadniczą pozycją powyższych wydatków były płace wraz z pochodnymi, które zamknęły się kwotą 30 mln 2 tys. 907 zł stanowiąc 79 procent wydatków ogółem. Powyższa kwota obejmuje skutki podwyżki kwoty bazowej dla pracowników obsługi i administracji od stycznia 2018 roku i podwyżki dla nauczycieli o 5 procent od kwietnia 2018 roku. W szkołach zatrudnionych było 621 nauczycieli i 154 pracowników obsługi – poinformował zastępca prezydenta M. Powałowski. Wydatki inwestycyjne realizowane w szkołach podstawowych zamknęły się kwotą 2 mln 95 tys. 776 zł.
Następnie zastępca prezydenta poinformował o wydatkach na 13 przedszkoli. – W analizowanym okresie do przedszkoli uczęszczało 1979 dzieci. Wydatki poniesione na funkcjonowanie przedszkoli miejskich wynosiły 21 mln 299 tys. 196 zł. Podstawowy koszt stanowiły wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, które kształtowały ssie na poziomie 16 mln 500 tys. 433 zł i stanowiły 77 procent wydatków poniesionych ogółem. W przedszkolach zatrudnionych było 192 nauczycieli i 154 pracowników obsługi i administracji – oznajmił M. Powałowski. Wydatki inwestycyjne zrealizowane w przedszkolach w wysokości 8 tys. 900 zł były związane z opracowaniem dokumentacji technicznej dotyczącej modernizacji kuchni w Przedszkolu nr 1.
Ponadto wydatki na Gimnazja w 2018 roku wyniosły 8 mln 731 tys. 439 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 7 mln 342 tys. 589 zł. Łączna kwota subwencji wyniosła 45 mln 780 tys. 712 zł. Miasto Gniezno na funkcjonowanie oświaty w 2018 roku wydało prawie 68 mln zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne prawie 54 mln zł. (bk)