Shadow

Radni sejmiku nie akceptują rządowych planów w systemie ochrony zdrowia

Na sesji sejmiku województwa wielkopolskiego, która odbyła się w poniedziałek, 31 stycznia, radni dyskutowali m.in. o rządowym projekcie ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa, wprowadzającym m.in. centralną Agencję Rozwoju Szpitali.
Ostatecznie większość z nich poparła przygotowany przez zarząd województwa projekt stanowiska sejmiku krytycznie oceniającego rządowe plany zmian w systemie ochrony zdrowia. Za uchwałą zagłosowało 26 radnych, odmiennego zdania byli przedstawiciele PiS: 8 wstrzymało się od głosu, a 1 był przeciw. W stanowisku sejmiku napisanym przez radnych czytam m.in., że „Zamiast oczekiwanych zmian w poziomie finansowania świadczeń zdrowotnych oraz racjonalizacji zakresów działania podmiotów leczniczych, jak również zagwarantowania odtworzenia i utrzymania zasobów osobowych ochrony zdrowia, podejmowane są działania mające na celu umniejszenie, a nawet wyłączenie prerogatyw samorządów jako podmiotów tworzących w zakresie podejmowania decyzji osobowych i majątkowych wobec podległych podmiotów leczniczych.
W miejsce równomiernego rozwoju i demokratycznej legitymacji do podziału środków publicznych na rozwój szpitali wprowadza się uznaniowość i arbitralność. Zamiast rozwiązań samoregulujących w zakresie finansowania ochrony zdrowia oraz jej dywersyfikacji, wprowadza się centralne zarządzanie i regulacje pełne nieostrych pojęć, umożliwiające uzasadnienie dowolnej decyzji”. W konkluzji sejmik wyraził „stanowczy brak akceptacji” dla projektowanej ustawy i zaapelował, by jej nie przyjmować. (obk)