Shadow

Radni ustalili plany pracy komisji

Na swoim pierwszym posiedzeniu Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Gnieźnieńskiego wybrała wiceprzewodniczącego i ustaliła plan pracy. Podczas obrad ustalono między innymi zakresy i terminy kontroli. Zespoły kontrolne zlustrują: ZSP nr 2, Centrum Kultury „Scena To Dziwna”, Gnieźnieńską Kolej Wąskotorową i Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii.
Także dwie kolejne komisje – finansowa oraz oświaty, kultury i sportu wybrały wiceprzewodniczących oraz ustaliły plany pracy na rok 2019. Zanim jednak doszło do wyboru zastępcy przewodniczącego komisji rewizyjnej, jako kandydata przewodniczący Robert Andrzejewski (SLD) zgłosił Marcina Makohońskiego z klubu Prawa i Sprawiedliwości. – Była dobra praktyka, że przewodniczącym tej komisji była osoba z opozycji, jednak takie zgłoszenie jak teraz jest nie na miejscu. Dziękuję więc panie przewodniczący – odpowiedział M. Makohoński. Radny Koalicji Obywatelskiej Radosław Sobkowiak zaproponował kandydaturę Beaty Tarczyńskiej (PiS). Była starosta odmówiła. Podobnie było z kandydaturą Zbigniewa Bręklewicza (PiS). Odmówił też Edward Załęski (KO) i ostatecznie wiceprzewodniczącym został zgłoszony przez radnego SLD Jacka Kowalskiego Radosław Sobkowiak. W czasie obrad ustalono między innymi cztery kontrole. Pierwsza, w lutym w ZSP nr 2 – będzie brała pod uwagę funkcjonowanie placówki w 2018 roku pod względem organizacji pracy i zasadności wydatków (wspólne posiedzenie z Komisją Oświaty, Kultury i Sportu w tej kwestii). Marcowa – w Centrum Kultury „Scena To Dziwna” skontroluje proces inwestycyjny. W maju kontrola w GKW zajmie się przygotowaniem wąskotorówki do sezonu w roku 2019. Ostatni zespół kontrolujący w październiku zajmie się MOS, by sprawdzić organizację pracy w latach 2018-2019 i zasadność wydatków w roku 2018. Podczas połączonych obrad tych trzech komisji wybrano kolejnych dwóch wiceprzewodniczących. Zostały nimi – radna Maria Kocoń KO (komisja oświaty) i radna Ewa Mądra – KO (komisja finansów). Przewodniczący komisji oświaty Marian Pokładecki (KO) wskazał na posiedzenia wyjazdowe do: Centrum Kształcenia Praktycznego (luty), CK „Scena To Dziwna” (wrzesień) i III LO (październik). Natomiast w marcu odbędzie się wspólne posiedzenie komisji oświaty Rady Miasta Gniezna i Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, a dotyczyć będzie rekrutacji absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych do gnieźnieńskich szkół ponadgimnazjalnych (tak zwany podwójny nabór) – oferta szkół, zasady rekrutacji i rynek pracy dla nauczycieli. JAROSŁAW WALERCZAK