Shadow

Radni ustalili taryfy za wodę i ścieki

Radni miejscy gminy Kłecko większością głosów (przy jednym wstrzymującym się) zatwierdzili taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków. Jednogłośnie opowiedzieli się natomiast za określeniem górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Kłecko.
Jak tłumaczył burmistrz gminy Kłecko Adam Serwatka, to regulacja odbioru nieczystości. – Te stawki nie ulegają znacznej zmianie, tak po stronie wody, jak i odbioru płynnych nieczystości komunalnych. One są na tym samym poziomie, na jakim dotychczas funkcjonowały – wyjaśniał podczas obrad, 30 sierpnia burmistrz Kłecka. Radni przy jednym głosie wstrzymującym zatwierdzili taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w okresie od 1 października tego roku do końca września roku przyszłego. Jest to za 1 metr sześcienny wody – 2,83 złotych (netto plus obowiązująca stawka VAT) oraz za 1 metr sześcienny ścieków – 4,95 złotych (netto plus obowiązująca stawka VAT). Radni ustalili również górną stawkę opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Kłecko. Jest to za 1 metr sześcienny ścieków 12 złotych brutto. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. (jw)