Shadow

Radni w Kłecku jednomyślni

Radni Rady Miejskiej Gminy Kłecko zebrali się w ostatnią środę lutego, by zagłosować nad poszczególnymi uchwałami. Burmistrz Adam Serwatka najpierw przedstawił swoje działania w okresie między sesjami, a później zrobił to przewodniczący Michał Stosio. Podobnie było z przewodniczącymi poszczególnych komisji rady.
 Podczas obrad samorządowcy ponownie (zmiana w nazewnictwie) wypowiedzieli się w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi gnieźnieńskiemu na realizację zadania „Remont drogi powiatowej numer 2195p w Dębnicy”. Na forum rady tę kwestię przedstawił burmistrz Adam Serwatka. We wszystkich punktach tej popołudniowej sesji radni byli jednomyślni. Zdecydowali między innymi w sprawie zmian w uchwale budżetowej na ten rok i Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2032 oraz w sprawach przejęcia od powiatu gnieźnieńskiego zadania w zakresie prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej. – Ta placówka funkcjonuje jako biblioteka powiatowo-gminna. Proponuję, by cały czas podtrzymywać w tej kwestii współpracę z powiatem i to zadanie cały czas przejmować. Powiat rocznie dofinansowuje nas w tej kwestii kwotą 50 000 złotych. Te pieniądze przeznaczane są na konkretne rzeczy – na rozwój biblioteki. Planując nową siedzibę biblioteki zaręczam, że będzie ona placówką z prawdziwego zdarzenia – uzasadniał projekt uchwały A. Serwatka.
Radni jednogłośnie pozytywnie wypowiedzieli się też w sprawach współdziałania z miastem Gniezno w sprawie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom i zmianie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi gnieźnieńskiemu na realizację zadania „Remont drogi powiatowej numer 2195P w Dębnicy”, a także udzielenia pomocy finansowej powiatowi przy realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej numer 2190P Polska Wieś –Wilkowyja”. – Pierwszą ze wspomnianych dróg powiat robi nie w ramach remontu drogi w Dębnicy, ale przebudowy. To są te same pieniądze – 100 000 złotych, ale zmianie ulega tylko nazewnictwo w ramach środków na inwestycje. Ta droga miała być realizowana w zeszłym roku, ale powiat się nie wyrobił. Cieszę się także, że powiat wyraził chęć wykonania brakującego odcinka Polska Wieś – Wilkowyja, który połączy nam komunikacyjnie Pomarzany, Kamieniec i Wilkowyję. Wato wydać te 100 000 złotych, by ułatwić komunikację na terenie gminy – zaakcentował burmistrz A. Serwatka.
Radni zadecydowali również w sprawach związanych z gospodarką odpadami komunalnymi (5 projektów uchwał). Między innymi samorządowcy przyjęli także uchwały dotyczące Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym oraz w ośrodkach wsparcia prowadzonych w formie dziennego domu pomocy oraz klubów samopomocy. Radni wypowiedzieli się też w sprawach dotyczących diet radnych i przewodniczących, a także zatwierdzili plany pracy poszczególnych komisji rady na ten rok. (jw)